Avtale med Brasil

Uniforum 14/95

Francis Henrik Aubert har oversatt Askeladden til portugisisk. Aubert og Anne Sletsjøe håper at også Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap vil gå aktivt inn for å presentere norsk litteratur og språk i Brasil. (Foto: Ståle Skogstad)

Universitetet i Oslo har undertegnet en paraplyavtale med Universitetet i Sao Paulo, Brasil.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

Foreløpig er det Iberoromansk avdeling ved Klassisk og romansk institutt som er sterkest involvert i samarbeidsprosjektet med Universitetet i São Paulo. Fagrådsleder Anne Sletsjøe håper at også andre fagmiljøer ved Det historisk-filosofiske fakultet vil slutte seg til samarbeidet.

­ Historie, lingvistikk, nordisk og mediefag vil ha stor nytte av å opprette kontakt med Universitetet i São Paulo, sier Sletsjøe. Hun forteller at prosjektet i første omgang vil dreie seg om forskerutveksling og intensive kurs på hovedfags- og stipendiatnivå.

­ Vi håper at dette vil føre til felles publisering innen emner som opptar begge miljøene, sier hun.

Prodekanus Francis Henrik Aubert ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i São Paulo har arbeidet fram avtalen fra brasiliansk side.

­ I Brasil er kunnskapen om Norden relativ liten, men interessen for nordistikk er klart økende ved vårt universitet, sier halvt norske Aubert.

Samarbeidsavtalen, som ble inngått 5. september, er foreløpig den eneste avtalen Universitetet i São Paulo har inngått med et universitet i Nord-Europa.


Uniforum 14/95

Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere