Forskning med andres penger

Uniforum 13/95

Avdelingsdirektør Tom Løland i FA mener at KUFs byråkratiske innstramninger vanskeliggjør forskningen ved universitetet. (Foto: Eva C. Mortensen)

Universitetet har finansiert forskning, med penger som skulle tilfalle statskassen. Nå må dette tilbakebetales.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

Universitetets praksis i forbindelse med innkreving av forskningsmidler fra private oppdragsgivere er i strid med departementets reglement. Nå må ekstra renteinntekter betales tilbake til statskassen.

Departementets regler sier at oppdragsgivere skal betale inn forskuddsvis til prosjekter hver tredje måned. Rentene av forskuddsinnbetalingene, som ennå ikke er benyttet, skal tilfalle staten.

Istedenfor å utbetale kvartalsvis til prosjekter har universitetet hatt disse pengene stående til forrentning i Forskningsfinans AS - for så å dekke utgiftene i løpet av perioden. Forskningsfinans AS ble opprettet i 1991, og er et heleid datterselskap av Forskningsparken AS. Renteinntektene av pengene, som har stått for lenge hos Forskningsfinans AS, har så tilfalt prosjektene. Det er disse ekstra renteinntektene som departementet nå krever blir tilbakebetalt. Konstituerende økonomidirektør ved universitetet, Rolf Petter Søvik, sier at det foreløpig dreier seg om rentene av 56 millioner kroner.

Den ulovlige ordningen, som har foregått siden 1991, er under avvikling, og Økonomi- og planavdelingen og Forskningsadministrativ avdeling (FA) ved universitetet ser nå på hvor mye universitetet skylder staten.

Avdelingsdirektør Tøm Løland ved FA innrømmer at dette er en problematisk sak, og han håper at full tilbakebetaling ikke blir en realitet.

­ Er beløpet større enn hva universitetet har muligheter for å tilbakebetale?

­ Det vet vi ikke på det nåværende tidspunkt, siden vi fortsatt arbeider med saken. Forhåpentligvis kan beløpet diskuteres med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF), svarer Løland.

­ Det er penger som forskningsgrupper har fått utdelt siden 1991, og vi kan ikke gå til fagmiljøene og kreve pengene tilbake. Vi håper at vi kan komme i en dialog med KUF, for å finne en løsning.

TOLKNINGSSPøRSMåL

­ Har dere vært klar over departementets regler?

­ Dette er et spørsmål om hvordan man tolker og anvender reglementet. Vi må diskutere hvordan statlige midler skal defineres, sier Løland, som ikke er fornøyd med departementets holdning til forskningen ved universitetet.

­ Statsråd Gudmund Hernes tenker i incentivtermer, mens byråkratene i KUF strammer til. Disse innstrammingene fører til at mange forskere prøver å finne løsninger utenfor universitetssystemet, det stikk motsatte av hva KUF selv ønsker.


Uniforum 13/95

Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere