Strengere kontroll med telefonsamtaler

Uniforum 13/95

Ansatte ved Universitetet i Oslo snakker mer i telefonen enn ansatte ved Universitetet i Trondheim. (Illustrasjonsfoto: Ståle Skogstad)

De ansatte ved Universitetet i Oslo vil i år ringe for nesten ni millioner kroner. Nå skal universitetet se nøyere på hvordan telefonutgiftene fordeler seg.

AV ANETTE B. WOLLEBÆK

Universitetets telefoner er sperret for teletorgtjenester, men i perioder kan det oppstå feil ved telefonsentralen som gjør at sperringen ikke fungerer.

­ Vi tror ikke det foregår utstrakt misbruk av telefonene, understreker Arne Laukholm, direktør ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).

­ Selv om vi i en periode hadde mistenkelig mange telefoner til De nederlandske antiller, sier han og legger fort til at det er ikke dette som gjør telefonregningen så enormt stor.

­ En årsak er at det er altfor mange telefoner til Telenors opplysningstelefon, nummer 180. Vi regner i år med at det blir brukt mellom seks og åtte hundre tusen kroner bare på dette, sier Laukholm. ­ Vi har også registrert at det ringes for nesten dobbelt så mye til fjerne strøk av Asia, Afrika og Sør-Amerika som til USA og Canada.

STORT FORBRUK

Laukholm ønsker at hver enkelt ansatt skal bli seg bevisst egen bruk av telefon på arbeidsplassen.

­ Registreringer vi har gjort hittil viser et merkbart større forbruk per ansatt enn for eksempel ved Universitetet i Trondheim, forteller Laukholm. I Trondheim får hver ansatt en utskrift over sine egne samtaler. Så langt skal man ikke gå i Oslo.

­ Vi ønsker ikke å kartlegge hver enkelt ansatts telefonsamtaler. Men vi ønsker å sende oversikter over den samlede telefonbruken på fakultets- og instituttnivå til hvert fakultet. Slik håper vi at forbruket blir tilstrekkelig synliggjort, sier han.

STøTTE FRA FAGFORENING

Datatilsynet har gjort det klart at Universitetet i Oslo ikke er konsesjonspliktig for registrering av utgående samtaler, så lenge dette skjer i samråd med de lokale tjenestemannsforeningene. Astri Ottesen i Forskerforbundet sier at de ser behovet for en mer nøyaktig registrering av telefonsamtalene.

­ Vi har forstått at USIT planlegger en form for registrering som ikke kan vise tilbake til enkeltpersoner, sier hun. ­ Hvis den informasjonen vi fikk for et halvt år siden, fremdeles er korrekt, kan jeg ikke tro at vi har mye å innvende mot en slik anonymisert registrering.

Arne Laukholm håper de kan være i gang med registrering allerede fra 1. januar 1996.


Uniforum 13/95

Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere