Statsbygganbefaler mellomlang tunnel


Statsbygg har nylig beregnet kostnadene ved de to tunellalternativene som er aktuelle på universitetsområdet på Blindern. Tallene viser at det er relativt liten forskjell mellom kort og mellomlang tunell, i og med at den korte er beregnet til å koste 85 millioner kroner og den lange 92 millioner. Denne differansen på 7 millioner kroner, sammen med de betydelige miljømessige fordelene som det mellomlange alternativet fører med seg, gjør at Statsbygg nå anbefaler dette alternativet.

Reguleringsplanen vil etter det Uniforum får opplyst, bli lagt frem 13. mars. Den vil deretter sendes ut på høring, før endelig vedtak fattes, trolig til høsten.


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere