Vurderer samling av geo-miljøene


Det norske meteorologiske institutt (MI) ønsker samboerskap med geo-miljøene i sitt planlagte nybygg på Blindern. Ved mat.-nat.-fakultetet er man positiv til utspillet.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

MI ønsker å flytte sin forskningsavdeling fra Gaustadalleen til et nybygg på instituttets område på Blindern. Universitetet i Oslo er blitt kontaktet fordi man tenker seg en samling i samme bygning av fagmiljøer som hører nært sammen. En slik samlokalisering kan gi gjensidige fordeler.

Fakultetsledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er positive til utspillet som er kommet fra MI.

- Innen fakultetet har det i lengre tid vært diskutert hvordan de geologiske miljøene kan utvikle seg til et mer samarbeidende fellesskap. Utspillet fra MI er spesielt interessant for geofysikk, deler av naturgeografi og mekanikk-miljøene våre, mener fakultetsdirektør Rune Fløisbonn og dekan Ingolf Kanestrøm.

Fakultetet har også diskutert den videre utviklingen av fellesskapet mellom geologimiljøet på Blindern, geologimiljøet på Tøyen og de øvrige geo-fagmiljøene på Blindern.

- En evalueringsgruppe skal se nærmere på Tøyenmiljøet, og blant annet vurdere museumsvirksomheten og forskningen i forhold til instituttene på Blindern, sier Kanestrøm.

Fakultetet vil i løpet av denne måneden arrangere et seminar for å diskutere hvordan man kan styrke samarbeidet innen geo-miljøet.


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere