Fortsatt uvisshet om pedagogisk fakultet


Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet ønsker å se en eventuell opprettelse av et pedagogisk fakultet ved Universitetet i Oslo i sammenheng med det som skjer i de andre pedagogiske miljøene her i landet.

AV MARGARETH B. BENTSEN

Utredningen om pedagogisk fakultet hadde høringsfrist 1. desember i fjor og er til behandling i departementet. Universitetsledelsen gikk i sin høringsuttalelse inn for å opprette et pedagogisk fakultet ved Universitetet i Oslo fra 1. januar 1996.

Dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Tore Hansen har ikke fått noe politisk signal fra departementet. Dette gjør at han ikke får tatt en eventuell avskalling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet med i sine langtidsplaner.

- Beslutningen vil ha konsekvenser for vår totale organisering. Det får konsekvenser for strategisk plan, studentopptak og budsjettering.Våre rammer for høstsemesteret er allerede vedtatt. Men vi bør om ikke lenge vite hva som skal skje etter 1. januar 1996, sier han.


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere