Lærer språk elektronisk


Studenter i Bergen og Oslo kan nå lære italiensk og fransk elektronisk. Universitetene i de to byene samarbeider om språkundervisning i elektroniske klasserom.

- Elektronisk undervisning åpner for bedre ressursbruk, nye fagkombinasjoner og tilbud, sier seksjonsleder Kjell Åge Bringsrud, foran tavlen. (Foto: Eva C. Mortensen)

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

To studentgrupper befinner seg i hvert sitt elektroniske klasserom i Oslo eller Bergen. Ved hjelp av datateknologi overføres lyd og fjernsynsbilder mellom klasserommene. Også all informasjon som skrives eller vises på den elektroniske tavlen, overføres. Dermed kan studentene i Bergen lese hva læreren i Oslo skriver på tavlen og omvendt.

- Studentene i klasserommene kan høre alt som blir sagt, se hverandre og få den samme informasjonen samtidig. Vi har prøvd å utvikle en teknologi som eliminerer behovet for å være på samme geografiske sted for å kunne følge en forelesning, sier avdelingsingeniør Geir Pedersen og seksjonsleder Kjell Åge Bringsrud i utviklingsseksjonen til USIT.

Det elektroniske klasserommet er utviklet av USIT, og finnes nå i liknende versjoner på Universitetet i Bergen og ved Universitetsstudiene på Kjeller (UNIK).

INFORMATIKK OG SPRåK

Undervisningsformen har blitt brukt siden høstsemestret 1993 med kurs i informatikk i klasserommene ved UNIK og USIT. Sist semester ble de humanistiske miljøene også brakt inn i det elektroniske klasserom. Klassisk og romansk institutt ved HF har hatt to kurs i fransk oversettelse og italiensk på mellomfagsnivå.

- Bergen hadde ikke tilsvarende kurs, men ved å bruke elektronisk undervisning kunne de også få dette tilbudet. Slik kan man utnytte ressursene bedre og få nye fagkombinasjoner og tilbud, sier Pedersen.

Klasserommet ved USIT ligger i underetasjen på Informatikkbygningen.

- Vi bruker det til laboratorium for utvikling, prosjektmøter med Kjeller og andre møter, foruten undervisningen. Langt flere fagmiljøer kunne hatt nytte av denne undervisningsformen. Klasserommene kan også brukes til for eksempel hovedfagsveiledning og seminarer, sier Bringsrud.

TRENGER MIDLER

De elektroniske signalene går over Internett/Uninett.

- Denne typen klasserom koster om lag 700 000-800 000 kroner. Øker bruken, må vi få flere klasserom. HF har allerede ytret ønske om å få sitt eget rom, sier Pedersen og Bringsrud. De håper å få sikret finansieringen av driften av språkundervisningen fra Seksjon for fjernundervisning.


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere