- Må avsløre bremseklossene


- Moderat kjønnskvotering har ingen effekt. Hvis man skal oppnå likestilling, må man bruke andre tiltak. Det mener likestillingsrådgiver Lise Christensen.

AV MARGARETH B. BENTSEN

Universitetet har fortsatt svært lav kvinneandel i de faste, vitenskapelige stillingsgruppene. Særlig ille er det blant professorene, hvor kvinneandelen bare er 12 prosent.

- Tiltakene for å oppnå likestilling bør være forskjellig fra institutt til institutt og fra fakultet til fakultet, fordi forholdene varierer. På fag hvor det er få eller ingen kvinner ansatt, bør instituttet anstrenge seg for å rekruttere kvinner, sier Christensen og foreslår at instituttene kunne øremerke enkelte stillinger for kvinner. På fag hvor det er mange kvinnelige studenter, mener hun at instituttledelsen bør se det som et problem dersom de ikke har kvinnelige lærere og forskere.

- Jeg synes for eksempel at det er underlig at statsvitenskap ikke har greid å rekruttere en eneste kvinne til en av sine 31 faste stillinger. Samtidig er det positivt når de bevisst satser på å legge forholdene til rette for at flere kvinnelige stipendiater kan få gjennomført sin doktorgrad. Hvert fagmiljø må finne ut hvorfor de har skjev rekruttering og finne måter å rette det opp på, sier Christensen.

NYE MULIGHETER

I de nærmeste årene står universitetene foran en stor utskiftning blant de vitenskapelig ansatte. I en kronikk som Christensen skrev i Dagbladet nylig, sier hun at de mange stillingene som blir ledige, skaper nye muligheter i arbeidet med å rette opp kjønnsbalansen blant lærere og forskere. Samtidig er hun bekymret for utviklingen dersom ansettelsespraksisen fortsetter slik den har vært de siste årene. «Det er foruroligende at nyrekrutteringen ikke representerer et klart skifte, selv om rekrutteringsgrunnlaget når det gjelder kjønn åpenbart har endret seg markant innen mange fagområder,» skriver hun.


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere