Må levere trippel-budsjettforslag


Departementet vil at Universitetet i Oslo skal levere et budsjettforslag for 1996 etter tre ulike innfallsvinkler: Vekst på 40 millioner kroner, nullvekst og kutt på 70 millioner kroner. Det er første gang man ber om denne type budsjettering.

Departementet vil at Universitetet i Oslo skal levere et budsjettforslag for 1996 som tar hensyn til at det blir kutt, nullvekst eller vekst. (Illustrasjonsfoto: Eva C. Mortensen)

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Budsjettrundskrivet fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet krever også at budsjettforslaget skal inneholde en rapport om resultatene av virksomheten i 1994 med en omfattende tabelldel, samt en plan for disponering av den tildelte bevilgningen for 1995. Budsjettforslaget for neste år skal være ferdig 1. april 1995.

- Vi er blitt bedt om å komme med en redegjørelse for konsekvensene dersom vi må kutte med 4-5 prosent, og hvilke tiltak som må gjøres for å få en slik realnedgang. Departementet ønsker også å vite hva vi vil prioritere hvis det blir en realvekst på 2-3 prosent, sier universitetsdirektør Tor Saglie.

Hans tolkning av rundskrivet er at rammene til UiO stort sett opprettholdes, selv om det ligger en viss mulighet for reelle kutt.

- Et slikt budsjettforslag viser hvor det er mulig å kutte, noe som gir departementet en større fleksibilitet i budsjettarbeidet og et bedre beslutningsgrunnlag. Jeg oppfatter det ikke som et klart signal om kutt, forteller Saglie.

KONSEKVENSER VED KUTT

Universitetsdirektøren sier at universitetet skal utrede ulike tiltak for en realreduksjon på 4-5 prosent. Et slikt kutt kan bety stillingsstopp, reduksjon i bruk av løslønn og overtid og mindre bruk av gruppeundervisning. Det kan også bety færre studieplasser og reduksjoner i undervisningstilbud og forskningsaktivitet.

Allerede nå arbeider man med å få til omprioriteringer innenfor de eksisterende rammene, blant annet for å kunne få mer ressurser til primærområdene og satsingsområdene nevnt i strategisk plan.

- Vi må frigjøre ressurser, uten at det rammer undervisning og forskning direkte, sier Saglie, som understreker at effektiviseringsprosjektet henger nøye sammen med dette arbeidet.

VIL HA FLERE STUDIEPLASSER

Universitetet skriver i Kortrapport 1994-1996 at man ønsker 1000 nye studieplasser på lavere nivå i 1996, og 100 på hovedfagsnivå. Dette bygger på en forutsetning om at UiO får 300 nye hovedfagsplasser i år. Får man flere studieplasser, blir det også mer penger å hente fra departementet.

I rapporten blir det også trukket frem at man har viktige bygge- og renoveringsprosjekter som bør realiseres innen år 2000. Når det gjelder investeringer, er det spesielt viktig å få midler til å oppgradere og skifte ut vitenskapelig utstyr - spesielt innenfor de naturvitenskapelige miljøene.


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere