Tennene er en del av kroppen


Fremtidens tannleger skal i større grad enn før se på tennene og munnhulen som en del av menneskekroppen.

Ifølge de nye målformuleringene for tannlegestudiet må tannlegene i større grad være opptatt av å studere hvordan generelle tilstander i kroppen slår ut i munnhulen. (Foto: Eva C. Mortensen)

AV MARGARETH B. BENTSEN

Det går frem av målformuleringene for odontologistudiet som ble

vedtatt like før jul. De er en del av den nye studieplanen ved Det odontologiske fakultet, som er under arbeid. Den skal tre i kraft høsten 1996, samtidig med studieplanen til Det medisinske fakultet. De første 3 1/2 semestrene skal tannlege- og legestudentene ha felles undervisning. Samarbeidet med Det medisinske fakultet er et praktisk utslag av odontologenes stadig sterkere vektlegging av at tennene er en del av hele kroppen. Det går igjen i målformuleringene for studiet.

De oralmedisinske kvalifikasjonene skal bli bedre. Det betyr økt kompetanse i diagnostikk og behandling av en rekke forskjellige tilstander i munnhule og kjeveskjellett.

ALT HENGER SAMMEN

- Vi må i større grad være opptatt av å studere hvordan sykdomsforhold i munnhulen går ut over tennene og hvordan generelle tilstander i kroppen slår ut i munnhulen, sier formannen i studieplankomiteen ved fakultetet, professor Nils Jacobsen.

Studiet skal gi studentene bedre medisinske kunnskaper slik at de kan vurdere allmenntilstand og forstå hvilke bivirkninger biomaterialer og medikamenter har på pasienten.

- En stadig større del av befolkningen er eldre mennesker. Mange av dem har i dag sine egne tenner i behold, og de blir en viktig gruppe for tannhelsetjenesten. Eldre mennesker bruker mye medikamenter, og det er derfor viktig for oss å kjenne medikamentenes virkning. I dag slipper mange som er under 35-40, år å gå til tannlegen for å plombere hull i tennene. Men de som er eldre, må fortsatt vedlikeholde tanngarden sin.

Den fremtidige allmennpraktiserende tannlegen bli flinkere til å stille diagnoser og til å vite om han eller hun bør henvise pasienten videre i helsevesenet.

- Foreløpig vet vi ikke hvordan samarbeidet med Det medisinske fakultet i siste del av studiet vil se ut, forteller Jacobsen, men viser til at hele den nye studieplanen skal bygge på den samme læringsmodellen som medisinerne satser på, problembasert læring. På hvert fagområde er det nedsatt utvalg som skal se på pensum, omfang og temaer som de mener bør inngå i den nye studieplanen. Fagplanene skal samordnes og innarbeides i studieplanen.

HØYTEKNOLOGI

I målformuleringene for odontologistudiet heter det også at studentene skal ha bedre kjennskap til høyteknologiske undersøkelser og behandlingsprosedyrer for samarbeid med odontologiske og medisinske spesialister.

- Her viser vi til kompliserte arbeidsoppgaver. Tannlegene må vite hva de kan gjøre selv og hva som er spesialistoppgaver. De må for eksempel kjenne de mulighetene som finnes for å sette inn tenner med kunstige røtter, som implanteres i benet, noe som nå er en spesialistoppgave. De må også kjenne forskjellige materialer som de kan erstatte tennene med. I den seinere tid har diskusjonen gått høyt både i pressen og i fagtidsskrifter om plast og amalgam, sier Jacobsen.


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere