Vil ha mer ekstern finansiering


Universitetet i Oslo bør få flere eksterne midler til forskning og utviklingsarbeid, mener universitetsdirektør Tor Saglie. Oslo ligger prosentvis lavere enn universitetene i Bergen og Trondheim når det gjelder ekstern finansiering.

I en situasjon med fare for at statens rammer ikke øker, men tvert imot blir strammere, ønsker universitetsdirektøren å finne alternative finansieringskilder.

- Vi må bli flinkere til å hente inn eksterne midler blant annet til forskning. Det ligger et potensiale til å øke våre inntekter, sier han.

Ferske tall fra Utredningsinstituttet viser at mens universitetene i Bergen og Trondheim hadde nærmere 40 prosent ekstern finansiering til driftsutgiftene til forskning og utviklingsarbeid i 1993, var Oslo og Tromsøs andel bare i overkant av 30 prosent.

- Jeg kan ikke se noen grunn til at vi ikke skal komme opp på samme nivå som Bergen og Trondheim. Vi bør kunne øke vår forskningsråds andel. Dessuten bør det være flere midler å hente inn fra departementene og fra forskningsprogrammer innen EU. Klarer vi å øke andelen ekstern finansiering til 40 prosent, betyr det 37 millioner ekstra, sier Saglie.


Publisert 24. jan. 1996 21:07 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere