Vil ha både barn og doktorgrad


Stipendiater gjør felles sak:

Regelverket for permisjon i forbindelse med barnefødsler praktiseres forskjellige ved forskjellige fakulteter. Stipendiatene ønsker at forholdene legges til rette over hele universitetet, slik at det å sette barn til verden og å ta doktorgrad kan la seg kombinere.

AV GRO LIEN GARBO

- Vi er i en fase av livet da det er naturlig å få barn. Samtidig skal vi skrive en avhandling innenfor korte tidsfrister. Da er det om å gjøre at mest mulig legges til rette for at det skal kunne la seg gjennomføre, sier stipendiat Kjetil Strand, som deltok på et nettverksmøte mellom stipendiater ved universitetet i forrige uke.

Det er over 1000 stipendiater ved Universitetet i Oslo. De utgjør i underkant av en firedel av vitenskapelig ansatte. Likevel er det nytt at stipendiatene på tvers av faggrenser møtes for å diskutere felles problemer.

KONTAKT VIA E-MAIL

Det hele begynte like før jul med et initiativ fra stipendiater i Kollegierådet om å utrede alternative byggeplaner for nye barnehager. Siden har snøballen rullet. Et stipendiat-nettverk via E-mail, som ble opprettet for over et år siden, brukes stadig mer.Ved hjelp av elektronikken har flere og flere blitt klar over at de ikke er alene om sine frustrasjoner og problemer.

SKJøNN BESTEMMER

Rettigheter for arbeidstakere med barn var det altoverskyggende temaet da et tjuetalls stipendiater som hadde blitt kjent via E-mail, fredag i forrige uke møttes. Flere fortalte om ubehagelige opplevelser i forbindelse med søknad om svangerskapspermisjon. Slik regelverket er i dag, får stipendiaten ikke automatisk forlenget stipendiatperioden like lenge som hun/han tar ut permisjon.

- Prinsippet er at man skal få igjen den tiden man er borte, men universitetet åpner for ulike tolkninger ved forskjellige fakulteter, sa likestillingsrådgiver Lise Christensen. Hun understreket at praksisen bør være lik ved hele universitetet.

De dårligste erfaringene som ble trukket fram på møtet, kom fra SV-fakultet, der enkelte hadde hatt store problemer med å få gjennomslag for forlenget stipendiatperiode i forbindelse med svangerskapspermisjon.

De beste erfaringene kom fra HF-fakultetet. Der har fakultetetsadministrasjonen gått et skritt i positiv retning og åpnet for at kvinner som føder kan få seks måneders forlenget stipend. Dette for å sikre rekrutteringen.

KVINNER MEST FORSINKET

- Barnefødsler slår i liten grad ut for de mannlige stipendiatenes progresjon, men for kvinnelige stipendiater fører de nesten alltid til at de blir forsinket med avhandlingen, sa Christensen.

Et nytt regelverk for tilsetting av stipendiater er nå ute på høring. Christensen oppfordret de frammøtte til å komme på banen i forhold til forslaget. Hun mener blant annet at svangerskapspermisjon ikke må vurderes opp mot progresjon i avhandlingen, slik det gjøres mange steder i dag.

- Det er å blande kortene, synes Christensen.

En av initiativtakerne til stipendiatmøtet, Tore Slaatta, understreker at det er på tide at stipendiatene som gruppe blir hørt. Om de skal danne en egen forening, er han usikker på.

På møtet oppfordret han sine <<kolleger>> til å fremme sakene sine via de respektive fagforeningene.

- De fleste av oss er for presset til å bruke mye tid på organisasjonsarbeid, sa han. Inntil en stipendiatorganisasjon eventuelt utredes, synes Slaatta at E-mail-nettverket er en god møteplass.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere