- Arbeidsgivers ansvar

- Det er arbeidsgivers ansvar at folk kan utføre jobben de er ansatt i innenfor normal arbeidstid, sier dekan Bjarne Hodne på HF.

- Folk må kunne utføre jobben de er ansatt i innenfor normal arbeidstid, sier Bjarne Hodne. (Arkivfoto)

Han ønsker mer effektive demokratiseringssystemer ved universitetet, mindre administrative forpliktelser og bedre organisering av arbeidet for å frigjøre tid til forskning.

- Ofte tar undervisningen og det administrative store deler av arbeidsdagen, slik at det blir liten tid til effektiv forskning. Dermed blir forskningen salderingsposten. Siden det er usedvanlig samvittighetsfulle mennesker som arbeider på universitetet, blir forskningen lagt til fritiden, som dermed blir en del av arbeidstiden, sier han.

Må RYDDE TID TIL FORSKNING

I årsplanen for universitetet ligger det innbakt et effektiviseringsopplegg.

- Meningen er å rydde plass til mer forskning innenfor normert arbeidstid, ved hjelp av arbeidspliktbestemmelsene. En slik effektivisering kan skje ved å se på hvordan undervisningen legges opp, om det kan være nyttig å ha tidsbolker med forskning og om bedømmelsesarbeid kan reduseres. Kanskje kan vi gjøre noe med eksamenssystemet uten at det går utover studentenes muligheter til skikkelig vurdering, sier Hodne.

Han tror at mye kan gjøres ved å effektivisere organisasjonen. Blant annet ved å se på organiseringen av de demokratiske systemene.

Hodne frykter at kvaliteten i forskningen blir rammet dersom ikke noe gjøres.

- Jeg føler vi driver rovdrift på folk, og vi forventer stadig mer. Hvis alle holdt seg strengt til arbeidspliktbestemmelsene, ville det blitt synliggjort et ganske stort underskudd på arbeidskraft.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere