Store mørketall om overtid

Ingen vet hvor mye overtid som utføres på Universitetet i Oslo. Bare de teknisk/administrativt ansatte sto for 66 670 timer betalt overtid i fjor. Det tilsvarer om lag 33 stillinger.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Arkivbilde: Eva C. Mortensen

Ansatte som tar seg av studentopptak og enkeltpersoner som arbeider med systemdrift på USIT,står for de største overtidslistene. Til sammen 900 av de teknisk/administrativt ansatte fikk overtidsbetaling i fjor. Tallene for avspasert overtid er ikke tatt med. Dessuten har en del administrative ledere ikke overtidsbetaling. Vitenskapelig ansatte får normalt ikke betaling for overtid.

- På Universitetet i Oslo gjelder de samme reglene som for staten for øvrig. Det er grenser for hvor mye overtid man kan pålegges, dersom man skal ha betaling for den. Overtidsbetaling gjelder stort sett for administrative stillinger, og brukes sjelden for vitenskapelig ansatte, sier universitetsdirektør Tor Saglie.

Universitetsledelsen ønsker ikke å praktisere overtid for vitenskapelig ansatte.

- I så fall må de levere detaljert tidsregnskap, og det er en utvikling vi ikke ønsker å gå inn på, sier Saglie.

- Hvilke holdninger har du til overtidsbruk?

- I hovedsak bør oppgavene utføres innenfor rimelig normal arbeidsdag, og det er viktig at den utnyttes effektivt. Det er likevel ønskelig at ansatte er villige til å stå på utover normal arbeidstid når arbeidet krever det, og når dette er mulig å kombinere med omsorgsforpliktelser.

EKSTRABETALING

Forskerforbundet/UiO mener mørketallene for overtidsbruken på universitetet er enorme.

- Universitetsansatte skal arbeide innenfor statens rammer på 37,5 timer i uken, og må dimensjonere arbeidstiden i forhold til det. Vitenskapelig ansatte må tilpasse det de skal gjøre etter hva som er definert i arbeidsplikten. Dersom de blir pålagt arbeidsoppgaver som går utover arbeidsplikten, må det gis ekstrabetaling, sier sekretariatsleder Astri Ottesen i Forskerforbundet/UiO. Hun mener at universitetet pålegger og den enkelte ansatte selv ofte påtar seg mer enn det staten betaler for.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere