Doktorgrader

DOKTORGRADER
Det medisinske fakultet

Cand.med. Sigrun Halvorsen vil fredag 10. februar kl 1015 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling <<Studies on soluble fibrin - with special reference to its stimulatory effect on plasminogen activation by t-PA>> for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Kåre I. Birkeland vil lørdag 18. februar kl 1015 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling <<Type 2 diabetes mellitus - Studies on insulin secretion and action in relation to metabolic control and cardiovascular risk factors>> for den medisinske doktorgrad.

Cand.scient. Trine Ranheim vil lørdag 18. februar kl 1100 i Nye Auditorium 13, Bygning for preklinisk medisin, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling <<Lipid metabolism in cultured intestinal cells. Effect of eicosapentaenoic acid (20:5, n-3), tetradecylthioacetic acid and a coffee lipid (cafestol) on the lipid metabolism in CaCo-2 cells>> for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Svend Davanger vil tirsdag 21. februar kl 1100 i Nye Auditorium 13, Bygning for preklinisk medisin, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling <<Amino acids as intercellular signal molecules: colocalization with other amino acids and with hormones>> for den medisinske doktorgrad.

Cand.mag. Margaretha Haugen vil fredag 24. februar kl 1015 i Auditoriet, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Akersbakken 27 offentlig forsvare sin avhandling <<Diet and Rheumatic Diseases. Possible modulation of disease activity in rheumatoid arthritis>> for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Jens R. Eskerud vil fredag 24. februar kl 1015 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling <<Studies on fever: clinical aspects in general practice, perception, self-care and information>> for den medisinske doktorgrad.

Master of medicine Pengfei Wu vil lørdag 25. februar kl 1000 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling <<Study on activation of fatty acids and their incorporation into phospholipids in vitro using thia fatty acids as experimental tools>> for den filosofiske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Førsteamanuensis Ståle Wikshåland forsvarte 21. januar offentlig sin avhandling <<...en melodi som unnslipper, en innskrift som består. Studier i Claudio Monteverdi og musikalsk barokk>> for den filosofiske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.pharm. Tone Østberg vil fredag 17. februar kl 1315 i Auditorium 1, Farmasøytisk institutt, Blindern offentlig forsvare sin avhandling <<Evaluation of Calcium Alginate Minimatrices as a Possible Oral Extended Release System>> for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.real. Arne Isaksen vil fredag 10. februar kl 1015 i Ragnar Frisch auditorium, Ullevål kino offentlig forsvare sin avhandling <<Regional næringsutvikling og framvekst av spesialiserte produksjonsområder>> for dr. polit.-graden.

Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere