Hva skjer

Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum Tid: kl. 13-14

Sted: Geologisk museum, 1. etasje

19. februar: <<Ametyst - smykkestein for februar>> v/Breda B. Jensen.

Tirsdag 28. februar og onsdag 1. mars: Aktivitetsdager for barn og besteforeldre (skolenes vinterferie) kl. 11-16. Bestemmelse av steiner og mineraler, geologisk kryssord, video om vulkanutbrudd v/Inge Bryhni, Hans-Jørgen Berg og Reidar Trønnes. Paleontologisk museum Tid: kl. 13-14

Sted: Geologisk museum, 2. etasje

12. februar: <<Menneskets utviklingshistorie>>. Kåseri og omvisning i museets nye utstilling v/Natascha Heintz.

Tirsdag 28. februar og onsdag 1. mars: Aktivitetsdager kl. 11-16. Fossiljakt, fossilkryssord og fargelegging av dinosaurer v/Natascha Heintz. Zoologisk museum Tid: kl. 13

Sted: Foredragssalen, 1. etasje

12. februar. <<Ugler - nattens jegere>> v/Frode Bye.

19. februar: <<Hva vet vi om miljøgifter i vår fauna?>> v/Aksel Bernhoft.

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

14. februar: <<Sophus Lie 1866-69: Lys over `mørke år'>> v/Elin Strøm, Historisk institutt.

Materiale til seminaret kan hentes eller bestilles ved henvendelse til Historisk institutt.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

23. februar: Fellesmøte: <<Quo Vadis, Russland?>> v/professor Valerij Berkov.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

10. februar: <<Making Science an Experimenting Society: Why and how scientific institutions should be 'democratically' designed>> v/Steve Fuller, Professor of Social Policy, Department of Sociology, University of Durham. Fuller har i senere år vært en av de mest aktive forfattere innenfor feltet vitenskapsstudier. Hans bøker har et bredt sosiologisk, filosofisk og til dels historisk perspektiv, og følger opp de siste årtienes kritikk av moderne vitenskap med ideer om hvordan den kan reorganiseres og styres bedre.

17. februar: <<Policy Construction for a Real World>> v/John Ziman. The sceptical, relativist stance of the so-called 'Sociology of Scientific Knowledge' (SSK) devalues the social reality of the importance of scientists in nature and the reality of the outside world. SSK also discounts potential contributions to science policy from other areas of the social sciences and humanities like social psychology of research as a profession; linguistic analysis of scientific communication; the small-group sociology of team research; the economics of basic research; political theory or research systems; - and so on.

Kunsthistorie

Arr.: Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk v/professor Jan Svanberg

Tid: annenhver onsdag kl. 18.15-20

Sted: Seminarrommet, St.Olavs gate 29

15. februar: <<Middelalderens maleteknikk på bakgrunn av Likneskjusmid-manuskriptet og rekonstruksjon av Hedalen-madonnaen>> v/teknisk konservator Svein Wiik.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, SV-bygningen, Blindern

14. februar: <<Den nye GATT-avtalen: Velsignelse eller forbannelse for u-landene?>> v/professor Helge Hveem, Institutt for statsvitenskap/Senter for utvikling og miljø.

21. februar: <<Norsk bistand - veien videre: Tanker rundt oppfølgingen av bistandskommisjonens rapport>> v/Valter Angell, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Humanistisk Kollegium

Tid: annenhver tirsdag kl. 19.00

Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Sentrum

14. februar: <<Velferdsstaten - idé og fremtid>> v/Jan Brøgger. Replikk: Sigurd Skirbekk.

28. februar: <<Stefan George og Europa>> v/Arvid Brodersen.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18-ca. 20.30

Sted: Store auditorium, Midtblokken, Ullevål sykehus

21. februar: <<Bruk og misbruk av antibiotika>> v/Svein Gunnar Gundersen, Ullevål sykehus.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.45

Sted: Kristine Bonnevies hus, Biologibygningen, Blindern

14. februar: <<De fem herskerteknikkene>> v/Berit Ås. Foredraget omhandler hennes kropps-språkteori som hun fikk æresdoktorgrad for ved Københavns Universitet i 1991. Berit Ås er tidligere professor ved Universitetet i Oslo. Hun er kjent for sitt sterke samfunnsengasjement og som grunnlegger av Kvinneuniversitetet.

Teknologiforståelser

Arr.: Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV)

Tid: tirsdager kl. 13.15-15

Sted: Møterom 8, Forskningsparken, Gaustadalleen 21

14. februar: <<Teknologi og teknokrati. Apropos Martin Heidegger og den amerikanske pragmatisme>> v/Sissel Myklebust.

21. februar: <<Blev vi moderne? Natur, teknologi og quasi-objekter. Apropos Bruno Latour og konstruktivismen>> v/Torben Hviid Nielsen.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandag kl. 15-16.30 (kaffe/te-servering og noe å bite i fra kl. 14.30)

Sted: Patologibygningens auditorium

13. februar: Scandinavian Simvastatin study: <<Kolesterolsenkende medikamentell behandling bedrer overlevelsen for coronarpasienter>>:

Terje Pedersen: <<Studieplan, gjennomføring og effekt av Simvastatin på overlevelse>>.

John Kjekshus: <<Effekt av Simvastatin på kliniske endepunkter>>.

Bjørn Christophersen: <<Lipidresultater - relasjon til kliniske endepunkter>>.

Bruk av fostervev

Bioteknologinemnda inviterer til åpent møte om bruk av fostervev. Møtet finner sted onsdag 8. mars kl. 9-16 i Folkets Hus og vil blant annet diskutere:

Hovedpunktene i innstillingen fra arbeidsgruppen om bruk av fostervev. Etikk og regulering (v/rådgiver Grete Gjertsen, Sosial- og helsedepartementet); Bruk av fostervev i diagnostikk og forskning(v/konsulent Bodil Stenslet, Folkebevegelsen for livsrett og menneskeverd og avd.overlege Brit Standnes, Norges Parkinsonforbund); Fostervev og abort - to sider av samme sak? (m/kommentarer fra biskop Rosemarie Køhn, Den norske kirke, Rønnaug Aaberg Andresen, Norges katolske kvinneforbund og en repr. for Human-Etisk Forbund); Må kvinnen gi samtykke? (v/førsteamanuensis Kirsti Strøm Bull, Institutt for privatrett) og Bruk av fostervev i kvinnepolitisk perspektiv (paneldebatt).

Bindende påmelding til Bioteknologinemndas sekretariat, Pb. 8027 Dep,. 0030 Oslo, tlf. 22 34 87 91 innen 23. februar 1995.

Internasjonal dag

Onsdag 15. februar 1995 kl. 10-kl. 19 i Aud. 1, Helga Engs hus, Blindern holdes et orienteringsmøte om studier i utlandet for studenter som planlegger et studieopphold i utlandet som ledd i sine gradsstudier ved Universitetet i Oslo. Nærmere opplysninger v/Internasjonal avdeling, tlf. 22 85 88 51.

Oslo folkeakademi

Tid: onsdag kl. 19.30

Sted: Teologisk sal, Universitetets Urbygning, Sentrum

22. februar: <<Kurderne - et gammelt kulturfolk i Midt-Østen>> v/førsteamanuensis Fridrik Thordarson.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere