Det juridiske fakultet får påpakning for nynorskmangler: – Ikke morsomt

Det juridiske fakultet får kritikk fra Norsk Målungdom for brudd på språkloven. Nå lover de å rette opp. 
 

JUS: Det juridiske fakultet får kritikk for ikke å ha levd opp til sine forpliktelser fra språkloven. 

«På vegner av ein student hjå dykk vil vi med dette påpeike manglar ved nynorsktilbodet på fakultetet.», står det i brevet fra  daglig leder Jógvan Helge Gardar i Norsk Målungdom til fakultetet, datert 10. oktober. 

Det juridiske fakultet får kritikk for ikke å ha tilgjengeliggjort oppgavemaler til fakultetsoppgaver og masteroppgaver på nynorsk for emnene privatrett 1 og 2. Ifølge organisasjonen bryter dette med språklovens paragraf 14. 

Dessuten har ikke fakultetet gjort nynorskutgaver av eksamener og sensorveiledninger fra tidligere eksamener tilgjengelig. Det mener målungdommen bryter med plikten til vedlikehold av norsk fagspråk, forankret i universitets- og høgskoleloven. 

«Som ein av berre tre lærestader for juristar i landet lyt Det juridiske fakultet ved UiO vere medvite ansvaret det har for å vedlikehalde og vidareutvikle det nynorske fagspråket. Me vonar og reknar med at de vil gjere læremiddel tilgjengelege i same grad på både nynorsk og bokmål.», skriver Gardar i brevet. 

Skal rette

«Språk er viktig i våre utdanningar, difor er det viktig at studentane får nytte dei målformer dei er vane med når dei leverer sine skriftlege arbeider.», svarer Det juridiske fakultet den 24. oktober. 

– Jeg synes ikke det er morsomt å oppdage at vi ikke er gode nok på å oppfylle språklovens krav. Men det er vår intensjon å gjøre det. Vi tar den forpliktelsen på alvor, sier kommunikasjonssjef Steinar Hafto Myre til Uniforum. 

Fakultetet erkjenner å ha gjort feil i to av de tre punktene de får kritikk for: «Det seier vi oss lei for, og er i gong med rettingar.»

– Som kommunikasjonssjef må jeg bare beklage at vi ikke har sørget for å ha skrivemaler tilgjengelig på begge målformer, og at vi til nå kun har publisert eksamensoppgavene i bokmålsversjon. Takket være tilbakemeldingen fra Norsk Målungdom får vi nå rettet på dette, sier Myre. 

Fakultetet opplyser å være i gang med å tilgjengeliggjøre oppgavemaler på nynorsk. «Dei nynorske versjonane vert publisert så snart dei er klare». Dessuten skal rutiner kvalitetssikres slik at nye eller endrede maler alltid blir tilgjengelig på begge målformer. 

For eksamensoppgavene har ikke fakultetet tilgjengeliggjort nynorskutgaver samtidig som bokmålstekstene der oppgaver er laget på begge målformer. 

«Det vert retta ved neste eksamen, og vi vil så langt mogleg gjere det same for tidlegare eksamensoppgåver.», skriver fakultetet. 

Les også: Fryktar at nynorsk som rettsspråk kan forsvinne

På plass før neste semester

Fakultetsdirektør Oddrun Rangsæter og kommunikasjonssjef Myre ved Det juridiske fakultet, som signerte svarebrevet til målungdommen, kan imidlertid ikke se at fakultetet har plikt, ut fra språkloven, til å gjøre sensorveiledninger tilgjengelig på andre målformer enn den fagpersonene selv skriver teksten på. 

«Vi viser mellom anna til at sensorvegleiingane er interne dokument med fagleg innhald som er laga for at sensorane skal kunne rette eksamensoppgåvene og sette karakter», argumenterer fakultetet, og viser til språklovens paragraf 3 og 4. 

– Når det gjelder sensorveiledningene så forholder vi oss til at utarbeidelsene av disse er en del av den faglige virksomheten, og ikke en administrativ aktivitet som omfattes av språkloven, sier Myre. 

Målungdommen «gler seg til å følgje med» på grepene fakultetet skal ta. 
«Me er samde i at sensorrettleiingane er interne dokument, såframt dei ikkje vert nytta i undervisinga ved seinare høve.», skriver Gardar i en senere epost. 

Fakultetet lover å få ting på plass før nytt semester. 

Les også: Språkdirektør rosar NTNU for namnet Norsk havteknologisenter

Emneord: Språk, Språkpolitikk Av Joachim Waade Nessemo
Publisert 14. nov. 2022 04:30 - Sist endra 14. nov. 2022 10:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere