Tegnefilm skal lære barn om forskningsetikk

Animasjonsfilmen «Skal du delta i forskning? Dette bør du vite!»  skal hjelpe forskere med å sikre at barn og unge i Europa forstår sine rettigheter som forskningsdeltakere. Filmen er et initiativ fra forskningsgruppen Barn og medier ved Institutt for medier og kommunikasjon på UiO. 

Portrett av en kvinne med briller

LÆRER BARN FORSKINGSETIKK: – Filmen er ment som et ekstra verktøy for forskere når de skal sikre forskningsetikken i egne prosjekter, sier Elisabeth Staksrud, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon på UiO.  (Arkivfoto)

Foto: RedAnt productions

Når barn og unge skal delta i forskning bør de alltid gi et fritt og informert samtykke. Men hvordan kan forskere sikre seg at barn og unge forstår hvilke rettigheter de har når de deltar i forskning? Nå tilbyr CO:RE-prosjektet (Children Online: Research and Evidence) en kort animasjonsfilm som skal hjelpe forskere med å løse disse utfordringene, står det i en pressemelding fra Institutt for medier og kommunikasjon.  

Filmen «Skal du delta i forskning? Dette bør du vite!» er en ressurs som skal hjelpe forskere med å sikre at barn og unge forstår sine rettigheter som forskningsdeltakere. Filmen inneholder informasjon til barn og unge om hva det betyr å delta i forskningsprosjekter. Den kan også brukes av lærere og andre som har behov for å forklare barn hva det vil si å delta i forskning og hvilke rettigheter de har i denne sammenhengen.

Animasjonsfilmen er et initiativ fra forskningsgruppen Barn og Medier ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO i samarbeid med De nasjonale forskningsetiske komiteene og RedAnt productions. Filmen publiseres som en del av det EU støttede prosjektet CORE (Children Online: Research and Evidence).

– Barnevennlig språk og format

Det er svært viktig at barn og unge får mulighet til å delta i forskning og selv får bestemme om de vil være med. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) vektlegger i sine retningslinjer barns eget samtykke.

Forskere må derfor kunne forklare hva det betyr å være forskningsdeltaker slik at barn kan vurdere om de vil delta i forskning eller ikke. Filmen «Skal du delta i forskning? Dette bør du vite!» er laget for å støtte formidlingen av denne informasjonen i et barnevennlig format. I denne animerte «håndboken» er det tradisjonelle samtykkeskjemaet forvandlet til en animasjonsfilm.

- Vi har vært opptatt av å oversette det etiske prinsippet om et fritt og informert samtykke til et barnevennlig språk og format. Filmen er ment som et ekstra verktøy for forskere når de skal sikre forskningsetikken i egne prosjekter. Samtidig håper vi å øke kompetansen om forskning i befolkningen, særlig blant den yngre garde, uttaler ansvarlig for prosjektet, professor Elisabeth Staksrud ved institutt for medier og kommunikasjon, UiO i pressemeldingen.

Lansert på 12 språk

Filmen ble i går lansert på 12 språk, inkludert norsk og engelsk. Det at filmen gjøres tilgjengelig på flere språk er et bevisst tiltak for å gjøre informasjon om forskningsdeltakelse tilgjengelig for barn og unge i ulike land i et språk som de kan forstå.

Filmen er produsert for CO:RE (Children Online: Research and Evidence)[ii]-prosjektet som er finansiert av EUs Horizon 2020 program. Filmen har fått tilleggsfinansiering fra Forskningsrådets FORSTERK-program, samt UiO:Norden.

Emneord: medier, Media, forskningsetikk
Publisert 28. sep. 2022 11:35 - Sist endra 28. sep. 2022 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere