Ola Borten Moe vil at regjeringen og ikke institusjonene skal bestemme nedlegging av studiesteder

Regjeringen foreslår at myndigheten til å legge ned studiesteder skal være under politisk kontroll, og ikke være noe hvert enkelt styre ved universiteter og høyskoler kan bestemme alene.

Portrett av en mann

FÅR IKKE LEGGE NED: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe vil frata styrene for universitetene og høyskolene retten til å legge ned studiesteder. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Regjeringen vil også innskrenke muligheten til å ansette midlertidig og vil pålegge alle institusjonene å innføre en tosensordning ved eksamener. Det kommer frem i en høring om endringer i universitets- og høyskolenloven som går ut 22. juni, melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding

– Det å legge ned et studiested eller avvikler et sentralt profesjonsfag, kan få stor betydning både for arbeidsplasser og befolkningen i området. Jeg mener det er helt naturlig at slike store avgjørelser skal tas politisk. Derfor foreslår vi å flytte myndigheten til å legge ned studiesteder og avvikle sentrale profesjonsfag med stor regional betydning til Kongen i statsråd, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Vil gjøre det vanskeligere å ansette midlertidig

I høringen foreslår departementet også flere innstramminger i reglene om midlertidige ansettelser. Forslagene er en oppfølging av regjeringens politiske plattform og skal bidra til å få ned bruken av midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren.

– I universitets- og høyskolesektoren er bruken av midlertidige ansettelser langt høyere enn i norsk arbeidsliv ellers. Det gapet er for stort, og kan bidra til at sektoren taper i konkurransen om gode talenter. Stabile og forutsigbare ansettelsesforhold er viktig for ansattes personlige trygghet og økonomi, men også for sektoren som helhet, sier Borten Moe.

 

Vil kreve to sensorer

I tillegg vil regjeringen gjøre endringer i tosensorordningen. Ordningen innebærer i utgangspunktet et krav om at to sensorer skal brukes på alle vurderinger hvor det gis bokstavkarakter, og at minst én av sensorene skal være ekstern.

– Det er stor motstand blant universitetene og høyskolene mot kravet om to sensorer ved alle eksamener, som ble vedtatt i 2021. Kritikken har blant annet gått på at det vil bli ressurskrevende. Derfor foreslår vi nå en mellomløsning, hvor vi beholder kravet om to sensorer på de eksamenene som betyr mest for studentenes karakterer, men fjerner det for mindre eksamener, sier Borten Moe.

Endringene skulle opprinnelig tre i kraft 1. august 2022. I påvente av høringsrunden og arbeidet med en ny universitets- og høyskolelov har regjeringen besluttet å utsette innføring av kravet om to sensorer frem til 1. august 2024.

 • Les mer om forslag til endringer på  Kunnskapsdepartementets nettsider

 

Emneord: Universitetspolitikk, Arbeidsforhold
Publisert 22. juni 2022 10:32 - Sist endra 22. juni 2022 12:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere