Forskere og studenter ved UiO får 2,1 millioner kroner i støtte fra Veksthuset for livsvitenskap

23 forskerprosjekt og to studentprosjekt ved Universitetet i Oslo har fått såkornmidler og studentstøtte fra Veksthuset for livsvitenskap. 

Portrett av en kvinne

GLEDELIG: – Det er svært gledelig at vi nå kan støtte mange innovative forskere ved begge våre eierfakultet, slik at de får jobbet videre med å modne sine innovasjonsideer, sier Hilde Nebb, direktør for Veksthuset for livsvitenskap. 

Foto: Øystein Horgmo Medisin UiO

Universitetet i Oslos nye innovasjonsenhet Veksthuset for livsvitenskap kom i vår med sin første utlysning for innovative forskere og studenter.

Om Veksthuset for livsvitenskap

  • innovasjonsenhet for livsvitenskap, helse og teknologi ved Universitetet i Oslo (UiO), som åpnet i februar 2022
  • blir drevet av Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og holder til i Forskningsparken i Oslo
  • skal bidra til en sterkere innovasjonskultur ved UiO slik at mer kunnskap fra forskningen blir tatt i bruk
  • hjelper forskere og studenter med å modne ideer i tidlig fase gjennom å tilby skreddersydd veiledning, såkornmidler, møteplasser, kurs, seminar, internship for studenter, mentorprogram med mer
  • er en åpen dør for studenter ved UiO; forskere ved UiO, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus; ledere og administrativt ansatte som støtter innovative forskere; og eksisterende og nye eksterne samarbeidspartnere
  • samarbeider tett med instituttene ved UiO og universitetssykehusene samt med teknologioverføringskontoret Inven2, næringsklynger, inkubatorer og næringsliv i innovasjonsøkosystemet. (Kilde: Vekshuset for livsvitenskap, UiO) 

I denne søknadsrunden fikk Veksthuset  inn 36 søknader fra forskere og fire søknader fra studenter hvorav henholdsvis 23 og to søknader ble tildelt støtte. 

– Det er svært gledelig at vi nå kan støtte mange innovative forskere ved begge våre eierfakultet, slik at de får jobbet videre med å modne sine innovasjonsideer. Vi ser at vi har klart å nå ut til prosjekter i tidlig fase av innovasjonsprosessen i tråd med intensjonen med Veksthuset. Nå gleder vi oss til å jobbe videre med prosjektene som, i tillegg til den økonomiske støtten de har fått gjennom denne utlysningen, kan få veiledning fra våre svært dyktige innovasjonsrådgivere, sier Veksthusets direktør, Hilde Nebb i en pressemelding.

 

I de tolv prosjektene ved Det medisinske fakultet som er tildelt såkornmidler, skal forskerne utvikle nye metoder, tjenester eller produkter for blant annet å få bedre og høyere kvalitet på DNA-data; behandling av høyt blodtrykk, øyesykdom, tuberkulose og hjernekreft; intensivbehandling; bruk av miniorganer til å teste legemidler og sykdomsmodeller generelt og nevrologiske sykdommer spesielt; metoder for å se på kroppssammensetning med CT og påvisning av sykdomsfremkallende organismer samt studie av immunsystemet. 

I åtte prosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil forskere se på tidlig diagnostikk av kreft i bukspyttkjertelen; nytt legemiddel mot hode- og nakkekreft; verktøy til bruk i hjerneforskning og forskning på gravide; målemetoder på hud; utvikling av en smart sokk til bruk i utredning av diabetes; halvleder som tåler stråling; og katalysator for energiomdanning. 

Et fellesprosjekt mellom de to eierfakultetene jobber med torskens immunsystem som også kan gi oss kunnskap om menneskets immunsystem.

I tillegg har forskere ved Det odontologiske fakultet fått støtte til å lage en ny versjon av digitalt tannkart, og forskere ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har fått støtte til verktøy for å identifisere mekanismer for å finansiere plattformer for sosial innovasjon.

Ett studentprosjekt fra hvert eierfakultet har fått støtte. Studentprosjektet ved Det medisinske fakultet jobber med immunterapi ved hudkreft, mens studentprosjektet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet jobber med å utvikle en rakett.

 • Les hele pressemeldingen her med oversikt over hvilke prosjekter som har fått økonomisk støtte. 

• Les mer: UiO opna Veksthus for livsvitskap, helse og teknologi 

Emneord: Livsvitenskap, Innovasjon
Publisert 23. juni 2022 14:39 - Sist endra 23. juni 2022 14:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere