Statsbygg undervurderte kompleksiteten i Veterinærbygget på NMBU

Statsbygg har gjennomgående undervurdert kompleksiteten, omfanget, kravene til smittevern og utgiftene, og i for liten grad sett helheten i prosjektet. Det er konklusjonen Dovre Group kommer med i en evaluering av byggingen av Veterinærbygget på NMBU på Ås. 

En ny veterinærbygning på NMBU på Ås i vintervær

FÅR KRITIKK: Både Kunnskapsdepartementet og Statsbygg får hard kritikk for budsjettoverskridelsene og forsinkelsen av det nye veterinærbygget på NMBU på Ås.  

Foto: Håkon Sparre/NMBU

Arbeidet med å samlokalisere veterinærmiljøene og Veterinærinstituttet på Ås ble 1,3 milliarder dyrere enn planlagt, og ble ferdig to år etter planen. Nå har Dovre Group utført en ekstern evaluering av prosjektet.  Der får Statsbygg kritikk for  blant annet å ha undervurdert kompleksiteten og omfanget i prosjektet, kravene til smittevern og utgiftene.  

Samtidig burde Kunnskapsdepartementet hatt bedre rutiner for å håndtere avvik underveis, går det fram av rapporten, ifølge en felles pressemelding fra Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kostet 8,5 milliarder kroner

Opprinnelig var Campus Ås estimert til å koste rundt 7,2 milliarder kroner i dagens priser, mens byggeprosjektet har endt opp med å koste mer enn 8,5 milliarder kroner. I tillegg er det investert i nytt utstyr for om lag 1,2 milliarder kroner.

– Vi har uten tvil fått et bygg med verdensledende fasiliteter for veterinærmiljøene på Campus Ås, men regjeringen ser alvorlig på at byggeprosjektet ble betydelig dyrere enn planlagt. Det er viktig at vi har god kontroll på hvordan vi bruker skattebetalernes penger. Derfor er jeg glad for at vi nå har fått en ekstern evaluering av prosjektet. Evalueringsrapporten gir oss mange gode anbefalinger som vi kan lære av og ta med oss inn i andre byggeprosjekter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Bestilte ekstern evaluering

Stortinget gav klarsignal til å realisere nybygget på Campus Ås i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013. I de opprinnelige planene skulle bygget være ferdigstilt og tas i bruk til høstsemesteret 2019, men innflyttingen ble to år forsinket. Forsinkelsen og sluttfasen har vært og er krevende for alle som er involvert i prosjektet, ikke minst for brukerne.

Dette er bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2021 bestilte en ekstern evaluering av prosjektet, med hovedvekt på gjennomføringsfasen. Nå har Dovre Group levert sin rapport.

– Vil følge opp Statsbyggs forbedringsarbeid

– Rapporten peker på en rekke punkter som kan forbedres i Statsbyggs prosjektgjennomføring. Statsbygg har allerede startet sitt arbeid med forbedringer i tråd med rapportens anbefalinger. Departementet vil følge opp Statsbyggs forbedringsarbeid i den løpende styringsdialogen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i pressemeldingen

I en uttalelse til Aftenposten i dag tar kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg selvkritikk på vegne av arbeidsgiveren sin.

 – Man burde pauset og vurdert kutt oftere, sier hun, men å stoppe prosjektet var ikke et alternativ.  Ifølge avisa trekker hun også fram mange kontrakter med underleverandører, utfordrende elektriske arbeider og korona-nedstenging som grunner til overskridelser og utsettelser. 

• Les mer om utbygging av Campus Ås: 

175 millioner ekstra skal redde Campus Ås fra økonomisk baksmell

Vil ha livsvitskapsakse frå NMBU til UiO

Forskingsanlegg for folk og fe

Emneord: NMBU Av Martin Toft
Publisert 7. jan. 2022 12:25 - Sist endra 7. jan. 2022 12:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere