Robert Marc Friedman: – Det var som om jeg ikke eksisterte

Da UiO innførte et nytt lønns- og personalsystem, forsvant et stort antall professor emeriti fra UiOs personsider. For professor emeritus Robert Marc Friedman skapte dette store problemer.

Portrett av en mann med blå skjorte

LITT RESPEKTLØST: – Ingen varslet oss da vi forsvant fra UiOs personsider, og vi har ikke fått vite når og hvordan UiO vil løse problemet. Det oppfatter jeg som litt respektløst, fortalte Robert Marc Friedman, professor emeritus i vitenskapshistorie, til Uniforum denne uken.

Foto: Ola Gamst Sæther

Det var en professorbekjent ved Berkeley, University of California, som i juli gjorde Robert Marc Friedman oppmerksom på at han ikke lengre var å finne som professor emeritus på UiOs nettsider.

– Hun fant meg ikke på et personsøk og tolket dette dithen at jeg ikke lengre var tilknyttet UiO. Heldigvis gjorde hun likevel et forsøk på å nå meg via min epostadresse på universitetet, forteller Friedman.

Det var slik han fant ut at hans nettside med kontaktinformasjon og oversikt over hans pågående forsknings- og formidlingsprosjekter og over forskningsartikler og bøker han har utgitt, var forsvunnet.

– Jeg ble veldig opprørt. Jeg ble faktisk fysisk dårlig, forteller Friedman.

Heldigvis var instituttets leder til stede denne dagen og kunne opplyse ham om at nettsidene til en rekke professor emeritus hadde falt ut i forbindelse med overgang til et nytt lønns- og personalsystem

– Det hjalp litt å få høre at jeg ikke var alene, kommenterer Friedman som er professor emeritus ved Institutt for arkeologi, konservering og historie på Det humanistiske fakultet.

PRISBELØNNET FORMIDLER: Robert Marc Friedman mottok i 2015 UiOs formidlingspris. Blant prisene han har mottatt, er også Yale University sin «Tetelman Fellow»-pris for sitt bidrag til «public understanding of science».

Forskningsformidling utenfor Norge

Som forsker og formidler har Friedman mange jern i ilden.  Denne måneden er han i Valencia i forbindelse med oppføringen av «Remembering Miss Meitner», et teaterstykke skrevet av Friedman som handler om Lise Meitner, en verdenskjent fysiker som på grunn av sin jødiske bakgrunn måtte flykte fra Berlin til Sverige under naziregimet.

At Nobelkomiteene overså Meitner da Nobelprisen i fysikk ble delt ut, er ifølge Friedman et av Nobelhistoriens groveste overtramp og et eksempel på at ikke-vitenskapelige hensyn noen ganger veide tyngre enn de vitenskapelige. At Lise Meitner ble marginalisert i Sverige og oversett av Nobelkomiteen til tross for sterke nominasjoner fra noen av verdens ledende fysikere, skyldtes at hun var kvinne.

I Valencia er Robert Marc Friedman selv til stede i disse dager for å holde innledninger og svare på spørsmål før forestillingene. Denne uken har han holdt et foredrag ved Universitetet i Valencia med tittelen "The Politics of Excellence: Demystifying the Nobel Prize in Science" hvor han har presentert sin forskning på arbeidet til Nobelkomiteene i fysikk og kjemi de første 50 årene dvs. fra 1901 til 1950.

Problematisk og pinlig

Men aktiviteten i Spania stopper ikke her. Utover høsten og vinteren skal teaterstykket brukes i undervisningen ved videregående skoler i hele regionen og oppsetninger i Madrid og Zaragosa er under planlegging.

Da Uniforum snakket med Friedman før avreisen til Valencia, var problemene med UiO-nettet hans største bekymring.

Som forsker og formidler ved UiO, pleier han å henvise til nettet for ytterligere opplysninger. At kolleger og oppdragsgivere som ønsket å komme i kontakt med ham, eller søkte opplysninger om ham, ikke ville finne ham på UiOs personsider, opplevde Friedman som både problematisk og pinlig.

– Jeg er en av mange professor emeriti som gjennom forskning og formidling bidrar til å fremme UiOs omdømme og synlighet. Nå er det som om jeg ikke lengre eksisterer, sukket han.

Bedt om å sende lenke til web-side

Det er mange grunner til hans fortvilelse de siste ukene.

I februar skal han holde et foredrag på en av verdens største vitenskapskonferanser. The Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science, er navnet på konferansen som arrangeres i Philadelpia. Tittelen på foredraget er “Coming to Terms with Historical Injustice in Science”.

– AAAS har bedt om å få tilsendt lenken til min webside, men den kan jeg nå ikke sende, fortalte Friedman.

– Det som nå skjer, er at arrangører og kolleger som søker meg opp, får et inntrykk av at jeg ikke lengre er tilknyttet UiO. Det er som om jeg har løyet på meg en slik forbindelse, sukket han.

Han arbeider med en kronikk knyttet til hans egen forskning på vitenskapsmannen Victor Moritz Goldschmidt, men har kviet seg for å sende ut noe som helst før han er tilbake på nettet.

– Jeg har ikke fått noen god forklaring på hvorfor dette er skjedd, eller hva som blir gjort for å løse problemet, hverken fra UiOs personalavdeling eller fra USIT, fortalte Friedman.

– Jeg er takknemlig for at UiO har en emeriti-ordning  men jeg opplever det som har skjedd som litt respektløst, la han til.

– Hvorfor ble vi ikke en gang varslet da dette skjedde, undret han.

Friedman er tilbake

Uniforum har de siste dagene ikke lyktes i å få UiOs ledelse til å svare på spørsmålene om hvor mange professor emeriti som falt ut av UiOs personsider. Vi har heller ikke fått svar på hvorfor verken enhetene eller de det gjelder, ble informert om problemet, eller om hva som gjøres for å få professor emeriti tilbake på personsidene.
 
Rett før publisering i dag fredag 17. september kunne imidlertid Friedman opplyse at han  igjen er å finne på UiOs personsider.
 
– Nå eksisterer jeg igjen, var beskjeden. 

 

Emneord: Friedman, Personalbehandling Av Grethe Tidemann
Publisert 17. sep. 2021 11:14 - Sist endra 1. nov. 2021 22:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere