Her er de nye medlemmene i universitetsstyret

UiOs valgstyre har nå kunngjort resultatet av universitetsstyrevalget. Se hvem som ble valgt inn og hvor mange som stemte!

FIKK FLEST STEMMER: Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum, professor Finn-Eirik Johansen, seniorrådgiver Marianne Midthus Østby og stipendiat Elisabet García González er valgt inn i UiOs styre. (foto:Anders Lien/UiO og Ola Sæther)

Klokka 12 i formiddag ble det elektroniske valget av interne representanter til universitetsstyret avsluttet. Til sammen femten kandidater stilte til valg i de tre ulike ansattkategoriene.

Nå er resultatet kunngjort av UiOs valgstyre.

Valg til UiOs styre 2021–2025

Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder (rektor), to fast vitenskapelig ansatte, én midlertidig vitenskapelig ansatt (velges årlig), én teknisk-administrativ ansatt, to studenter (velges årlig) og fire eksterne medlemmer (oppnevnes av Kunnskapsdepartementet).
I år har det vært valg på alle stillingskategorier

Det elektroniske valget ble avsluttet i dag klokka 12:00, etter en forlenget frist på fire timer som skyldtes tekniske problemer i eValg.

De fire som har fått fast plass, er:

 • Faste, vitenskapelige ansatte: 
  professor Finn-Eirik Johansen, MN
 • Faste, vitenskapelige ansatte: 
  førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum, HF
 • Teknisk-administrative ansatte: 
  seniorrådgiver Marianne Midthus Østby, MED
 • Midlertidige, vitenskapelige ansatte: 
  stipendiat Elisabet García González, HF
   

Disse er valgt som varamedlemmer:

 • Faste, vitenskapelige ansatte: 
  1. vara: professor Helge Jordheim 
  2. vara: professor Helene Nissen-Lie
 • Teknisk-administrative ansatte:
  1. vara: seksjonssjef Linn Kristin Stølan
  2. vara: seniorrådgiver Hanne Bjerknes
 • Midlertidige, vitenskapelige ansatte:
  1. vara: stipendiat Stian Kogler
  2. vara: postdoktor Linda Joelsson

Oppslutning om valget

De ansatte har stemmerett i den kategorien de selv tilhører. Valgoppslutningen varierte noe mellom de tre gruppene. Høyest deltakelse hadde de faste, vitenskapelige ansatte, med 42,29 prosent valgdeltakelse. 32,72 prosent av de teknisk-administrative ansatte deltok i valget, og 17,49  prosent av de midlertidige vitenskapelige ansatte.

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av Helene Lindqvist
Publisert 7. juni 2021 16:57 - Sist endra 8. juni 2021 09:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere