Ansatte frykter uforutsigbarhet før omorganisering

Omorganiseringen av UiOs IT-virksomhet skal bære universitetet inn i framtiden, men mange IT-ansatte vet foreløpig veldig lite om hvordan endringen vil påvirke jobbene deres.

USIKKERHET: Belinda Eikås i Forskerforbundet forteller at medlemmer føler seg usikre over hvordan omorganiseringen vil påvirke arbeidshverdagen. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Tirsdag vedtok universitetsstyret en modell for omorganisering av universitetets IT-virksomhet. Etter planen så mange av IT-funksjonene som mulig samles i én organisasjon, som foreløpig har fått navnet UiO: IT. I bakgrunnsnotatet fra styremøtet står det at basis IT-tjenester vil gjøres felles og standardiserte, for å frigjøre ressurser som kan brukes til det man kaller fagnær IT-virksomhet lokalt, altså der folk arbeider. 

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen forteller at prosjektet i realiteten er en stor satsing på digitalisering, og at Universitetsstyret har bevilget femti millioner kroner til utvikling på digitale områder i 2021. Han tror omorganiseringen vil styrke UiOs strategi for å være et ledende europeisk forskningsuniversitet.

– Vi tror at vi får utnyttet ressursene bedre ved å opprette én felles IT-organisasjon. Det handler om å standardisere tjenester på tvers av universitetet, lage tjenester som både er enklere å bruke, og drive service på, forteller han.

– Utgangspunktet er at vi skal rigge oss for at universitetet skal være digitalisert på en helt annen måte enn tidligere. Selve virksomheten skal tilrettelegges for digitalisering, og vi skal bruke mer ressurser på det enn noen gang.

Han påpeker at dette i utgangspunktet ikke er snakk om noen sentralisering, og at det fortsatt skal være nær tilgang til IT-støtte for alle ansatte.

– IT-tjenester skal være overalt der man får det i dag. Servicenivået skal være høyt, men det betyr også at noen ansatte vil gå inn i en annen del av universitetets organisasjon.

De konkrete planene for dette er så langt ikke bestemt, men alle som berøres skal få komme med innspill i utarbeidelsen som skal skje.

– Det blir også enklere å drive med god kompetanseutvikling hvis vi har én felles organisasjon. Det er generelt mye å hente på å ha fellestjenester, mener Benjaminsen.

– Uoversiktlig

Fagforeningene Uniforum har snakket med har et klart felles budskap: prosessen videre må være preget av dialog med de ansatte som omorganiseringen vil påvirke. Mange ansatte har uttrykt at de føler seg usikre på hvordan arbeidshverdagen vil se ut når den nye organisasjonen er oppe og går fra 1. januar 2022, forteller de.

– Vi har fått tilbakemelding fra flere av våre medlemmer som er usikre fordi de ikke har fått svar på hvordan omorganiseringen kommer til å påvirke dem, sier Belinda Eikås, som er hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet. 

– For eksempel hvem som blir deres linjeleder, hvor skal de plasseres, og hva deres oppgaver vil bli. Selve prosessen har vi opplevd som rotete, uoversiktlig, og det har vært vanskelig å se for seg sluttresultatet, forteller hun. 

– Det er veldig viktig med tett oppfølging av de det gjelder, og ikke minst tidlig informasjon til tillitsvalgte, slik at avtaleverk kan følges. Det innebærer blant annet god og tidlig informasjon, drøfting av bemanningsplaner, og oppfølging rundt innplasseringssamtaler, sier hun.

Nå er de opptatt av at kommunikasjonen framover blir tett, særlig på lokalt nivå. 

Vet foreløpig svært lite

Natalia Zubillaga, som er hovedtillitsvalgt i NTL, forteller at flere av deres medlemmer deler disse bekymringene. 

– Jeg skal ikke legge skjul på at en slik avgjørelse helst skulle vært tatt under andre omstendigheter. De ansatte sitter på hjemmekontor, og har begrensa kontakt med hverandre og med arbeidsgiver. Derfor ønsket vi egentlig å sette det på vent, men universitetsledelsen valgte å gå videre. Nå har vi hatt første runde med forhandlinger i forbindelse med dette, og har kommet fram til en enighet, forteller hun.

Hun forteller at de har fått en del punkter inn i protokollen etter å ha hatt mange medlemsmøter, med tilbakemeldinger som de har tatt inn i forhandlingsmøtene om prosjektet. 

– Men vi vet ennå ikke hvordan organisasjonskartet vil se ut eller hvordan oppgavefordelingen vil være, styringslinjer, den fysiske plasseringen til de ansatte, og så videre. Normalt er dette en viktig del av forhandlingene og vedtaket, men i denne saken er mye fortsatt uklart. Derfor har det vært så viktig for oss å få inn i protokollen at organisering​ og endringer av lokalt IT skal legges fram til drøfting lokalt på fakultetene.

I den videre dialogen med fakultetene, er det viktig at ansatte på alle nivåer blir hørt, og at de får bidratt med sine meninger om forslagene, og sin kunnskap, understreker hun.

– Dette har vært et topptungt prosjekt. Nå er det viktig at det ikke kun er ledelsen som blir hørt i den videre prosessen. Dialog med de som sitter og faktisk gjør disse oppgavene i dag er viktig for å at de endringene man ser for seg fører til en faktisk forbedring av en IT-tjeneste som allerede er veldig god, slik det er på UiO, sier hun. 

– Vår erfaring er at selv om man har en genuin intensjon om å ha god dialog, er det ikke alltid slik det blir. Derfor må universitetet jobbe målrettet med å få den dialogen med de ansatte til i praksis.

Også NTL er svært opptatt av å bevare et IT-tilbud lokalt. 

– Nærhet til brukeren, til forskningen, og lokal kunnskap er viktig for å sikre gode støttetjenester. At det finnes hjelp der man selv er, og får det når man trenger det. Vi har tidligere opplevd at det har blitt utfordrende bare det å flytte IT-tjenestene fra institutter opp til fakulteter. Dette kan jo føre til flytting opp på enda et nivå, til en ny IT-organisasjon med lengre avstand til de som bruker tjenestene, sier Zubillaga.

– Skal bevare lokal IT

Universitetsdirektør Benjaminsen sier han har forståelse med de IT-ansatte, og forteller at det lokale tilbudet absolutt ikke er på vei ut.

– Hva tenker du om at mange IT-ansatte nå føler på en usikkerhet for hvordan prosessen framover vil påvirke arbeidsforholdene deres?

– Det er klart det skaper usikkerhet, dette berører jo mange. Og derfor skal vi legge stor vekt på å håndtere disse forholdene på en god måte i det videre arbeidet, forteller han.

Benjaminsen forklarer at de vil holde en løpende dialog med fakulteter og enheter om hvor skillet mellom sentral og lokal IT skal gå.

– Det blir også en forhandling helt til slutt. Vi skal ha tett dialog med de ansatte hele veien, lover han.

Emneord: IT, Arbeidsforhold, USIT Av Knut Anders Finnset
Publisert 15. feb. 2021 11:00 - Sist endra 15. feb. 2021 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere