Erna Solberg: – Norge skal være konkurransedyktig på å være smartest

– Det er viktig å huske på at Norge ikke skal være konkurransedyktig på å være billigst, men vi skal være konkurransedyktig på å være smartest. Det var budskapet statsminister Erna Solberg kom med på kontakt-konferansen om forskning og høyere utdanning i dag.

En kvinne står og holder en tale

– Dette vil si at den viktige jobben vår fremover er å skape flere jobber i privat sektor og sørge for at vi ikke får enda flere som havner utenfor arbeidslivet vårt.

Foto: Skjermdump fra Kunnskapsdepartementet

Det var utviklingen og behovet for å opprette nye arbeidsplasser i hele Norge som var den røde tråden i talen til statsminister Erna Solberg på dagens kontaktkonferanse. Hun pekte på hvordan koronapandemien i fjor vår førte til hvordan 400 000 personer på kort tid ble permittert. En krise som hun karakteriserte som den verste i fredstid siden ettervirkningene av krakket på New York-børsen i 1929.

 – Vi vet at det er noen grupper som blir rammet ekstra hardt. Det er de som har liten eller ingen utdanning og noen med innvandrerbakgrunn. Dessuten noen som har vært marginalisert i arbeidslivet og som opplevde at jobben deres var i ferd med å forandre seg uten at de kunne gjøre noe med det, trakk hun fram. 

– Må skape flere jobber i privat sektor

Derfor utpekte Erna Solberg universitets- og høgskolesektoren som viktige aktører i oppgaven med å få enda flere til å komme seg ut i arbeidslivet igjen. 

– Dette vil si at den viktige jobben vår fremover er å skape flere jobber i privat sektor og sørge for at vi ikke får enda flere som havner utenfor arbeidslivet vårt. Der kommer dere inn. Alle institusjoner må være relevante for det samfunnet de skal tjene, og det trengs fremover. Arbeid og kompetanse må forstås i kombinasjon, ikke som to adskilte spor. Vi har derfor varslet at det skal utarbeides en strategi for desentralisert og fleksibel utdanning som skal legges fram før sommeren, sa Erna Solberg.

– Må satse på kortere kurs og seminarer

Hun mente at utdanningsinstitusjonene også måtte kunne tilby kortere kurs og seminarer.

– I tillegg til å tilby utdanninger til ungdommer i Norge av høy kvalitet, så må dere svare på behovet folket og samfunnet har, også de som er godt voksne har behov for kompetanseheving gjennom livet. Vi var gjennom en diskusjon på 1990-tallet med fokus på å være "on campus". Nå har vi faktisk flyttet oss til at vi må gjøre flere ting, ungdommer skal få den “on campus”-biten, men samtidig skal universitets- og høgskolesektoren bidra til at ingen skal gå ut på dato, som Henrik (Asheim) sa at jeg ofte pleier å si. Derfor må vi og dere satse på kortere kurs og seminarer og andre former for læring der folk kan jobbe deltid og heltid, samtidig som de tilegner seg ny kunnskap og kompetanse, var det klare signalet hun gav til universitets- og høgskolesektorens ledere. 

– Vi skal være grønnere, smartere og mer nyskapende

Erna Solberg viste også til at det norske samfunnet har store utfordringer i tiden framover, som både en aldrende befolkning, at folk lever lenger enn før og kutt i utslippene. Men hun hadde stor tro på at Norge også vil løse disse utfordringene, ikke minst ved hjelp av forskning og utdanning.

– Vi må kutte utslippene uten at vi stanser den økonomiske og teknologiske utviklingen i vårt samfunn. Samtidig må vi altså legge til rette for et mangfoldig næringsliv som har flere ben å stå på etter olje- og gassnæringen. Jeg bruker å si at vi skal være grønnere, smartere og mer nyskapende, og da vet vi at kompetanse er en nøkkelting for å få til det, fremholdt hun.

– Avhengig av at vi raskt kan ta forskningsresultatene i bruk

Erna Solberg var sikker på at forskning og utdanning ville ta seg av den oppgaven.   

– Forsknings- og utdanningssystemet spiller en viktig rolle for det. Dere skal drive med både grunnforskning og anvendt forskning og innovasjon. Det økonomiske og samfunnsmessige endringene er helt avhengig av at vi raskt er i stand til å ta forskningsresultatene i bruk. Og når vi ser hvordan vi har klart å utvikle vaksiner det siste året, så ser vi hvor raskt vi kan få det til når vi setter det store trykket på. Vaksiner er sterkt forskningsintensive produkter, og vi hadde aldri trodd at de ville komme så raskt. Det viser kanskje også potensialet for å jobbe enda mer sammen og effektivisere litt mer. Vi vil stimulere til dette innen andre felt for eksempel innenfor det grønne skiftet og for hvordan vi skal få til effektive klimatiltak, lovte hun.

– For lite forskningsintensivt næringsliv

Statsminister Erna Solberg trakk også fram at regjeringen har satt av 40 milliarder kroner til forskning i 2021. 

– Det er faktisk en økning på 55 prosent siden 2013 da vi startet. Også koblingen mellom utdanning, næringsliv og offentlige og private aktører må bli enda større. Selv om denne regjeringen har hatt en stor økning i offentlig finansiert forskning, og vi ligger på toppen der, så må vi trekke næringslivet med oss. For vi vet at vi fortsatt har et for lite forskningsintensivt næringsliv. Og det trenger vi for å sikre vårt velferdssamfunns bærekraft. Det er viktig å huske på at Norge ikke skal være konkurransedyktig på å være billigst, men vi skal være konkurransedyktig på å være smartest, sa Erna Solberg.

Viderefører en bevilgning på 2,5 milliarder

Hun understreket at det nå er viktig å sørge for at de som nå er permitterte og ledige har tiltak som gjør at de kan få utdanning og kompetanse. 

– Det må bli enklere å få en fot innenfor arbeidslivet fremover i et samfunn som krever enda mer kompetanse fremover. Og så gjør vi et spesielt løft sammen med dere i denne spesielle krisetiden. Vi viderefører derfor i år en bevilgning på 2,5 milliarder kroner, for at folk kan fullføre videregående utdanning til at de kan ta en fulltidsutdanning, fortalte hun.

Erna Solberg la ikke skjul på at det kunne bli tøft.

– Det er mye jobb å gjøre. Det skal vi være glad for. De som har det verst nå, er ikke de som får nye utfordringer eller nye jobber, men de som ikke har noe å gå til. Så det er bare å stå på!  var sluttappellen fra Erna Solberg.

– Vil kreve betydelig omstilling

Anne Husebekk som er leder for Universitets- og høgskolerådet var den første som kommenterte Erna Solbergs nyhetsvarsel om en kommende strategi for desentralisert og fleksibel utdanning.

– Vi vet at fremtiden vil kreve betydelig omstilling. Endringene vil kreve kunnskap og skape mange arbeidsplasser. Det beste vi kan bidra med er livslang læring. Vi har ikke noe valg. Vi må lære hele livet for å møte de aktuelle behov som arbeidslivet vil kreve, konstatere hun.

Anne Husebekk lovte at sektoren ville følge opp signalene fra regjeringen.

– Derfor må UH-sektoren ha tilgang på tilgjengelig digital undervisning for studenter i alle aldre. Det må være slik at både gradsstudier og korte studier planlegges både for campus og for det digitale. Vi må også ha attraktive campus slik at de som ønsker det kan være der og det er også på campus grunnforskningen i fremtiden må foregå, slo Anne Husebekk fast.

– UH-sektoren ser frem til fremtiden og en tett dialog med regjeringen i månedene som kommer når det skal lages en ny politikk for arbeidsrelevans og styring av sektoren, sa Anne Husebekk.

– Lærer å jobbe godt både individuelt og i team

Og leder for Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell slo et slag for grunnutdanningen på universitetene og høgskolene.

– Livslang læring er det som vi får gjennom den utdanningen vi tar og muligheten vi får til å oppdatere oss senere. Da lærer vi hvordan vi kan jobbe godt både individuelt og i team, viste han til.

 

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk Av Martin Toft
Publisert 12. jan. 2021 15:47 - Sist endra 12. jan. 2021 15:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere