NTL vil kjempe imot internfakturering: – Enheter skal ikke leke butikk

NTL advarer sterkt mot å bruke internfakturering som virkemiddel for å få ned underskuddet i LOS.

Tillitsvalgt Natalia Zubillaga står i en trapp.

KRITISK: – UIO er én virksomhet, påpeker Natalia Zubillaga, som er kritisk til forslag om internfakturering ved UiO. 

Foto: Ola Gamst Sæther

I forrige uke skrev Uniforum om Apollon, UiOs forskningsmagasin som fikk beskjed før jul om at de måtte forberede seg på å begynne å betale kommunikasjonsavdelingen for grafiske tjenester. Bakgrunnen er den økonomiske situasjonen i Ledelsen og støtteenheter(LOS). Internfakturering er et av mange tiltak som ligger på bordet. De tillitsvalgte er svært skeptiske til å innføre denne typen internfakturering utover det som allerede finnes på UiO i dag.

– Vi i NTL er klare på at vi ikke ønsker internfakturering og bestiller-utfører modeller. At enheter skal leke butikk vil bare bidra til mer byråkrati, mer kontroll og mindre selvstendige oppgaver. Alt skal passes inn i standardiserte maler og mer fragmentering. Den enkelte enhets økonomi kan ikke avgjøre om man får sentrale tjenester. UiO er én virksomhet, påpeker hovedtillitsvalgt Natalia Zubillaga i Norsk tjenestemannslag (NTL) ved UiO. 

Akademikerne ved UiO er enige i motstanden mot internfakturering, og hovedtillitsvalgt Tina Næss advarer mot å gå for det hun kaller enkle løsninger for å spare penger.

– Generelt sett ligger det i fordelingsmodellen en organisering av oppgaver. Å begynne å internfakturere for å dekke opp underskuddet er kanskje en litt for enkel løsning. Jeg tror ikke dette problemet løses med en quick fix, sier Tina Næss, hovedtillitsvalgt i Akademikerne. 

Skal sette i gang økonomisk snuoperasjon

LOS har de siste årene hatt et stort akkumulert underskudd, som har blitt beregnet til å nå 146 millioner i 2023. Personaldirektør Irene Sandlie orienterte i et møte på torsdag fagforeningene om at ledelsen skal sette i gang en snuoperasjon for å få ned underskuddet. 

Les mer i Uniforum: Arne Benjaminsen: – LOS skal få økonomien i balanse i 2023 utan oppseiingar

AVKLARINGER: Tina Næss i Akademikerne er glad for at oppsigelser ikke er aktuelt, men ønsker likevel avklaringer.

Ledelsen har lovet at det ikke blir oppsigelser, og fagforeningene er lettet.

– Vi har heldigvis fått bekreftet at oppsigelser ikke er aktuelt. Vi er nå i den fasen hvor vi stiller spørsmål, og vil snakke med de berørte enhetene for å kunne stille ledelsen de riktige spørsmålene, sier Næss.

– Vi ser at Benjaminsen sier at oppsigelser ikke er aktuelt, og det oppfatter vi som en garanti fra ledelsen. Vi er glade for at de ansatte slipper å være usikre på det sier Zubillaga. 

Krever innsyn

Som et ledd i arbeidet bestilte universitetsledelsen en rapport av konsulentselskapet BDO for å vurdere utfordringer og mulige innsparingstiltak. Hovedrapporten ble tilgjengelig på UiOs hjemmesider torsdag. Fagforeningene har bedt om en full orientering om tiltakene som følger med rapporten. Både de som kommer fra BDO og avdelingene i LOS. De er ikke offentlig tilgjengelige nå.

– Vi har etterspurt mer informasjon om LOS’ foreløpige vurderinger, og en gjennomgang av rapporten. Vi vil se tiltakslista både til konsulentene i BDO og tiltakene LOS selv har foreslått. Det må vi ha som utgangspunkt for den videre dialogen med ledelsen og medlemmene våre. Vi kan ikke gå videre uten å vite om alle forslagene som ligger på bordet, sier Zubillaga.
Hun understreker at medlemmene skal være med i debatten om hvordan man skal få ned det store underskuddet.

– Vi skal ha møte med våre medlemmer for å se hva som er viktig for dem. Vi har allerede blitt kontaktet av medlemmer som lurer på hva som skjer nå. Vi må se på hvor mye som skal spares, og se på tiltakene som allerede er foreslått. Dialogen må startes. 

Krever at ledelsen stopper en planlagt Apollonfakturering

Zubillaga påpeker at lokale initiativer som internfakturering av Apollon, også må være en del av diskusjonen.

– På møtet har fagforeningene bedt om mer informasjon om situasjonen med internfakturering av Apollon. Der er rart at henvendelsen fra kommunikasjonsavdelingen skal være uavhengig av det som skjer i resten av LOS slik det ble hevdet i tilbakemeldingen fra personaldirektøren i møtet på torsdag. Vi må bli enige om hva slags tiltak som skal gjennomføres og ikke. Hvis kommunikasjonsavdelingen har startet dette på eget initiativ må direktøren vurdere å stoppe det, sier hun.

Tilbakemeldingen fra personaldirektøren som NTL refererer til, ligner den Uniforum fikk av kommunikasjonsavdelingen på vegne av Arne Benjmaninsen, i forbindelse med skrivingen av artikkelen om Apollon-faktureringen. Etter at saken var publisert, ba kommunikasjonsavdelingen imidlertid om å få endret sitatet. Benjaminsen understreket i sitt nye sitat at internfaktureringen av Apollon ikke er avgjort, og skal opp til styrebehandling som en del av debatten om internfakturering i LOS.

Tilbakevendende debatt

Debatten om internfakturering er ikke ny. Zubillaga trekker fram at dette var noe man har diskutert i tidligere omstruktureringer, og blitt enige om å ikke innføre.

– Internt handlingsrom (IHR) er trukket fram i rapporten, og vi i NTL fryktet at flyttingen av 50 millioner bort fra LOS ville føre til en strammere økonomisk situasjon og presse fram en bestiller-utfører modell. Som en del av protokollen i behandlingen av IHR står det derfor at vi ikke ønsker internfakturering, og vi har oppfattet at vi fortsatt har den enigheten med ledelsen.

Zubillaga håper både studenter og ansatte engasjerer seg i debatten om LOS. Konsekvensene av endringene kan bli store, sier hun.

– LOS’ ansvarsfelt er sentrale støttefunksjoner, og både studenter og ansatte risikerer å være avhengig av økonomien på fakultetet for å få tilgang til grunnleggende tjenester som skal være like uansett hvor du er tilknyttet. 

Av Margrethe Gustavsen
Publisert 5. feb. 2020 04:30 - Sist endra 5. feb. 2020 14:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere