1 av 4 etiopiske søkere får avslag:- Det er ingen ny praksis fra UDI

Hittil i år har 74 prosent av de etiopiske søkerne fått tillatelse til å studere i Norge, opplyser UDI.

Bildet viser skiltet til UDI utenfor hovedbygrningen i Oslo

DRAR IKKE HJEM: For UDI blinker det et rødt lys når de mottar søknader fra Etiopia: Tidligere erfaringer tyder på at mange ikke vender tilbake til hjemlandet, opplyser de.  

Foto: UDI

Universitetsavisa fortalte nylig om den etiopiske studenten som ble nektet opphold i Norge etter å ha fått studieplass ved NTNU. Begrunnelsen var innvandringsregulerende hensyn og manglende bånd til hjemlandet:

«...she is young, unmarried and without children. Furthermore, the applicant has not documented work or other economical commitments in her home country», sto det I avslaget.

- Dette provoserer oss, sa førsteamanuensis Brita Fladvad Nielsen ved Institutt for arkitektur og planlegging. Nielsen underviser i det internasjonale masterprogrammet Byøkologisk planlegging, som har hatt 10-12 studenter fra Etiopia i løpet av programmets eksistens.

PROVOSERT: Førsteamanuensis Brita Flatvad Nielsen ved NTNU ble provosert over avslaget fra UDI. (Foto: Solveig Mikkelsen /Universitetsavisa)

Sju søkere fra Etiopia fikk avslag fra UDI

NTNU har i år gitt sju etiopiske studenter studieplass. Alle har fått avslag av UDI på sin søknad om oppholdstillatelse.

UDI svarer at 74 prosent av søkerne fra Etiopia hittil i år har fått innvilget søknadene om opphold i Norge mens de studerer.

UDI legger i sine vurderinger stor vekt på innvandringsregulerende hensyn. De viser til at søkere fra enkelte land erfaringsvis ikke vender tilbake til hjemlandet. Andre ting som spiller inn, er hvor sterke bånd søkeren har til hjemlandet.

I UAs eksempel fikk søkeren blant annet avslag fordi hun er ung, ugift og barnløs.

Faglæreren som underviser i det internasjonale masterprogrammet byøkologisk planlegging (Urban Ecological Planning) er provosert over avslaget. Tidligere har masterprogrammet hatt flere studenter fra Etiopia. I Addis Abeba i dag er nesten hele utdanninga i byplanlegging styrt av tidligere studenter fra NTNUs studieprogram.

Kst prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad, peker på at det er utfordrende at de får motstridende budskap. De  får beskjed om at regjeringa ønsker flere studenter fra det globale sør ved norske universitet ved at den øker støtta til Norpart-programmet. Samtidig opplever de at noen av de samme studentene blir stanset «på grensen». Hun varsler at dette dilemmaet må drøftes med departementet.

UDI deler verden i fire landgrupper. I grønn gruppe får søkerne med stor sannsynlighet midlertidig oppholdstillatelse. Deretter blir det gradvis vanskeligere for gul, oransje og rød gruppe.

  • Land i grønn gruppe er: Bahrain, Belize, Bolivia, Botswana, Ecuador, Fiji, Indonesia, Kina, Kuwait, Lesotho, Maldivene, Mosambik, Namibia, Nauru, Oman, Papua Ny-Guinea, Qatar, Russland, Sao Tomé og Principe, Saudi-Arabia, Surinam, Swaziland, Sør-Afrika og Zambia
  • Land i gul gruppe er: Angola, Armenia, Benin, Bhutan, Cuba, Dominikanske Republikk, Ekvatorial-Guinea, Filippinene, Gabon, Guyana, Hviterussland, India, Jamaica, Jordan, Kambodsja, Kapp Verde, Kasakhstan, Kenya, Komorene, Laos, Madagaskar, Malawi, Mongolia, Myanmar, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Turkmenistan, Usbekistan, Vietnam og Zimbabwe
  • Land i oransje gruppe er: Algerie, Aserbajdsjan, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Egypt, Ghana, Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Jemen, Kamerun, Kirgisistan, Kongo Brazzaville, Kosovo, Libanon, Liberia, Mali, Marokko, Mauritania, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Senegal, Sentralafrikanske Republikk, Sierra Leone, Tadsjikistan, Tchad, Togo, Tunisia, Tyrkia og Uganda
  • Land i rød gruppe er: Afghanistan, Demokratisk Republikk Kongo (DRC), Djibouti, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, statsløse borgere, Sudan, Syria og Sør-Sudan

NTNU oppgir at de i år tok opp sju søkere direkte fra Etiopia og at alle fikk avslag, melder Universitetsavisa.

Masterprogrammet Hydropower Development opplever det samme som Byøkologisk planlegging, fortalte studiekonsulent Andreas Noteng i en disqus-kommentar. De siste 2-3 årene har selvfinansierte etiopiske studenter konsekvent fått avslag. Dette synes han er beklagelig siden Etiopia er det landet, etter Nepal, som de historisk sett har hatt flest studenter ifra. Etiopia har ingen tilsvarende utdanning på masternivå.

- Stort potensial for utvandring

UDI mener avslagene ikke innebærer en ny praksis og at flertallet av søkerne får studietillatelser.

- Vi må imidlertid alltid vurdere om det er sannsynlig at en søker som ønsker å komme til Norge, kommer til å returnere til hjemlandet når tillatelsen er løpt ut, skriver enhetsleder Christiane Heffermehl Lange i en e-post til UA.

Lange opplyser at individuelle forhold ved søkeren og generelle forhold i søkerens hjemland, vil ha betydning for UDIs vurdering.

- Etiopia er et land hvor potensialet for utvandring er stort, men vi behandler alle søknadene individuelt, svarer hun.  

Videre svarer UDI at når det gjelder studenter som er formidlet gjennom enkelte studieprogramordninger med stor og samfunnsmessig betydning, skal det mye til for at disse søknadene blir avslått på grunn av en returvurdering.

- For søkere fra Etiopia skal det likevel foreligge sterk tilknytning til hjemlandet for at returvurderingen ikke skal være til hinder for at tillatelse gis, skriver enhetslederen fra UDI.

Etiopia er i rød gruppe

- Hva er grunnlaget for at dere tror studenter blir værende etter studiene når de kun har midlertidig oppholdstillatelse?

- Vi legger vekt på vår erfaring med tidligere søknader fra samme land. Vi ser også på antall asylsøknader til Norge og Schengen fra de aktuelle landet, svarer Lange.

I tillegg vurderer UDI levekårene, både økonomisk, politisk og sosialt, og hvorvidt det er en konflikt i landet søkeren kommer fra. Dessuten mener altså UDI det er viktig å se på studentenes tilknytning til hjemlandet. Faktorer som trekkes inn da, er familie, eiendom, arbeid eller andre forpliktelser.

UDI har delt inn verden i fire landgrupper som gir retningslinjer for visum. Disse blir også brukt på andre søkere når generelle forhold skal vurderes. Er søkeren i grønn gruppe er sjansen stor for å få midlertidig oppholdstillatelse. I landgruppene gul, oransje og rød blir det gradvis vanskeligere å få opphold i tråd med sjansen for emigrasjon. Etiopia er plassert i rød gruppe. UDI skriver at de veit at potensialet for utvandring er stort i denne gruppa.

Flere land enn Etiopia er i rød gruppe, blant andre Afghanistan, Irak, Eritrea, Somalia, Syria og Sudan (se faktaboks).

Hovedregelen er derfor at det er vanskelig for borgere av disse landene å få visum og annen oppholdstillatelse, ifølge UDIs praksisnotat om rød landgruppe.

Emneord: Etiopia, Afrika, Internasjonalisering Av Solveig Mikkelsen /Universitetsavisa
Publisert 18. nov. 2019 12:32 - Sist endra 18. nov. 2019 12:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere