Det juridiske fakultet får økonomisk drahjelp for å satse på forsikringsrett

Forsikringsbransjen og et advokatfirma skal finansiere forskningssatsing på forsikringsrett på Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo.

NY GIV: Professor i forsikringsrett Trine-Lise Wilhelmsen mener en ny avtale med forsikringsbransen gir ny giv til et lite fagmiljø. (Foto: UiO)

– Med denne avtalen får vi en ny giv til et lite fagmiljø som forsker på et fagfelt som for mange er perifert, men som har stor økonomisk betydning for enkeltpersoner og virksomheter. Angrepet på Frontline-skipet Front Altair i Oman-bukten tidligere i år illustrerer de mange forsikringsrettslige spørsmål som reiser seg ved en skade eller ulykke, sier professor i forsikringsrett Trine-Lise Wilhelmsen i en pressemelding.

10 forsikingsselskaper og ett advokatfirma bidrar

Avtalen med forsikringsbransjen og Advokatfirmaet BAHR skal signeres torsdag 22. august. 

Bidragsyterne er Gard AS på vegne av Assuranceforeningen Gard, Norwegian Hull Club, Assuranceforeningen Skuld, Den Norske Krigsforsikring for Skib, Nordisk Skibsrederforening, Swedish Hull Club, Forsikringsselskapet Alandia,Møretrygd Gjensidig forsikring,Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap og Advokatfirma BAHR.

Samarbeid over 10 år

Samarbeidet vil gå over 10 år, og innebærer finansiering av 3 ph.d.-stillinger og 2 post.doc.-stillinger. Som del av satsingen tilsetter fakultetet en førsteamanuensis/professor i fast stilling i forsikringsrett.  Med utgangspunkt i disse stillingene blir det etablert et forskningsprosjekt i forsikringsrett, og en brukergruppe med representanter fra næringen, står det i pressemeldingen.

 

 

Emneord: Næringsliv, samarbeid, Jus
Publisert 22. aug. 2019 00:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere