Både UiO og Nils Chr. Stenseth er fornøyde med enighet i taxikort-saken

Universitetet i Oslo og biologiprofessor Nils Chr. Stenseth er blitt enige om en avtale i taxikort-saken.  Den går ut på at Stenseth betaler tilbake et beløp de er blitt enige om, samtidig som saken blir helt avsluttet.

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth sitter ved et bord og holder på noen dokumenter

ENIG MED UiO: Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth har kommet til enighet med UiO i taxikort-saken. Avtalen går blant annet ut på at han skal betale tilbake et beløp som partene er blitt enige om. UiO understreker også at de har full tillit til Stenseth.

Foto: Ola Sæther

Det var i dag universitetsdirektør Arne Benjaminsen og biologiprofessor Nils Chr. Stenseth i et felles innlegg i Aftenposten gjorde det klart at UiO og Stenseth hadde kommet til enighet i taxikort-saken. 

– Jeg er veldig fornøyd. Dette er en god avtale, sier Nils Chr. Stenseth til Uniforum.

Også universitetsdirektør Arne Benjaminsen  ved UiO er tilfreds med at de er blitt enige.

– Vi er opptatt av å legge saken bak oss og er fornøyd med å ha fått til enighet.

UiO erkjenner svikt i rutinene

I avtalen går det fram at Stenseth skal betale tilbake et beløp som partene er blitt enige om, samtidig som saken altså blir avsluttet. UiO erkjenner også at det har vært en svikt i rutinene for kontroll av taxiregninger.

Dessuten peker UiO på at "Oppmerksomheten denne saken har fått gjennom media har vært belastende for Stenseth. Universitetet i Oslo beklager at dette har skjedd, står det i den felles uttalelsen. 

Full tillit til Stenseth

UiO understreker også at det har full tillit til Stenseth som forsker og lovpriser innsatsen han har gjort både ved å bygge opp et av universitetets sterkeste forsknings- og utdanningsmiljøer og ved å hente inn store og prestisjetunge forskningsbevilgninger. 

Til slutt understreker universitetsdirektør Arne Benjaminsen og Nils Chr. Stenseth følgende:  "Vi ser fram til å legge saken bak oss, fortsette samarbeidet til universitetets beste og å videreutvikle Universitetet i Oslo som et sterkt forskningsuniversitet."

– Veldig fornøyd

– Jeg er veldig fornøyd. Dette er en god avtale, sier Nils Chr. Stenseth til Uniforum. Han er glad for enigheten han nå har kommet fram til med Universitetet i Oslo.

– Jeg føler at jeg nå har fått en beklagelse fra UiO for måten de har behandlet meg på, sier han.

Stenseth synes også avtalen er god fordi den oppklarer et annet viktig punkt.

– Den viser at UiO har tillit til meg.

– Så nå kan du holde hodet oppreist igjen?

– Jeg har holdt hodet høyt hevet hele tiden. Jeg har gjort den jobben UiO forventer at jeg skal gjøre for UiO og det innebærer også utgifter, understreker han. 

– Har skaffet 162 millioner kroner

Stenseth viser til at han fått inn store beløp til UiO i form av dekningsbidrag både til senteret han leder og til resultatbaserte tildelinger.

– Til sammen utgjør det 162 millioner kroner. I tillegg har jeg skaffet UiO store beløp   gjennom ordinære forskningstildelinger, konstaterer han. – Jeg har også et stort internasjonalt og nasjonalt nettverk som hele UiO har stor nytte av, legger han til

– Hvorfor har det tatt så lang tid å forhandle seg fram til en avtale med UiO?

– Den er nøye diskutert. Og det er bedre å bruke lang tid på å få en god avtale enn å gå for raskt fram og angre seg i ettertid, mener han.

– Sårende

– I hvilken grad har saken vært en belastning for deg?

– Det at bruken av drosje kom i media, var ingen belastning for meg. Det som derimot var en belastning var at det kunne oppfattes som om UiO ikke har hatt tillit til meg. At UiO satte i gang en ekstern undersøkelse, uten å snakke med meg først, opplevde jeg som sårende, sier han til Uniforum.

Nå synes han altså de har fått forhandlet fram en god avtale. 

– Enigheten er godt gjennomarbeidet både fra min side og fra UiOs side. .

– Fornøyd

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen er også tilfreds med at UiO er blitt enig med Nils Chr. Stenseth i denne saken.

– Vi er opptatt av å legge saken bak oss og er fornøyd med å ha fått til enighet.

– Mange vil si at avtalen er en seier og en renvasking av Stenseth. Er du enig?

– Det har vært viktig for oss å komme til enighet om det økonomisk mellomværende og samtidig anerkjenne Stenseths forskningsvirksomhet.

– Vil stramme inn og lage rutiner

– UiO innrømmer svikt i rutinene for kontroll av taxiregninger. Hvilke følger får den innrømmelsen for bruken av taxikort og taxi på UiOs regning nå?

– Vi kommer til å stramme inn og lage rutiner for bruk av taxikort og kommer med informasjon om dette snart.

– Saken ble først kjent i VG i mars. Hvorfor har det tatt tre måneder å komme til enighet i denne saken?

– Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet, sier Arne Benjaminsen.

Dette er bakgrunnen for saken

Det var avisa VG som i et oppslag den 9. mars  avslørte at biologiprofessor Nils Chr. Stenseth ved UiO hadde brukt over 500 000 kroner på drosjeregninger over tre år. 

• Les i Uniforum:

Professor Nils Chr. Stenseth kjørte drosje for en halv million på UiOs rekning

Flere turer var mellom hjem og jobb, mens andre var fra Oslo sentrum til Gardermoen i forbindelse med jobbreiser. Selv mente han at 100 000 kroner var private utgifter, som han ville betale tilbake, mens 400 000 kroner var taxiregninger han hadde hatt i embets medfør, og som han syntest det var riktig at UiO dekket.  

VG viste i senere oppslag til at ledere ved UiO hadde brukt taxikort for  6,6 millioner kroner over fire år.

  • Les i Uniforum:

UiO-leiarar brukte taxikort for 6,6 millionar på fire år

Et senere oppslag i Uniforum viste hvilken av de ansatte som hadde kjørt mest taxi på UiOs regning fra 2016 til 2019.

 • Les i Uniforum:

Se oversikten: Disse har kjørt mest taxi på UiOs regning

 

Les det felles innlegget fra universitetsdirektør Arne Benjaminsen og biologiprofessor Nils Chr. Stenseth som stod på trykk i Aftenposten i dag og som det er referert til på UiOs nettsider:

Stenseth-saken om taxi avsluttet

Universitetet i Oslo og professor Nils Chr. Stenseth har kommet til enighet vedrørende saken om bruk av taxikort, og Stenseth vil betale tilbake et omforent beløp.

- Universitetet i Oslo erkjenner at det har vært svikt i våre rutiner for kontroll av taxiregninger. Oppmerksomheten denne saken har fått gjennom media har vært belastende for Stenseth. Vi beklager at dette har skjedd, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Saken er nå avsluttet og begge parter ser frem til å legge saken bak seg og fortsette samarbeidet til universitetets beste.

- Universitetet i Oslo forstår at behandlingen av saken kan ha blitt oppfattet som om det er mistillit til Stenseth. Universitetet vil derfor understreke at det har full tillit til Stenseths virke ved UiO, kommenterer  Benjaminsen og utdyper:

- Stenseth er en av Universitetet i Oslos fremste forskere som gjennom mange år har jobbet hardt for Universitetet i Oslo ved å hente inn store og prestisjetunge forskningsbevilgninger, gjennom vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og foredrag, samt ved å ha bidratt til oppbygging av et av universitets sterkeste forsknings- og utdanningsmiljøer. 

- Vi ser fram til å legge saken bak oss, fortsette samarbeidet til universitetets beste og å videreutvikle Universitetet i Oslo som et sterkt forskningsuniversitet, sier de i en felles uttalelse som også står i Aftenposten i dag.

 

 

Emneord: Arbeidsforhold, Personalbehandling/politikk, Økonomi Av Martin Toft
Publisert 3. juni 2019 16:14 - Sist endra 3. juni 2019 17:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere