Norge har kommet ett skritt nærmere Horisont Europa

Nå har regjeringen gitt EU beskjed om at Norge ønsker å delta i Horisont Europa, det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon.

VIL SI JA:  Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har gitt EU beskjed om at Norge ønsker å delta i Horisont Europa. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Det er klart at Horisont Europa blir verdens største forsknings- og innovasjonsprogram når det blir satt i verk.  Da overtar det for Horisont 2020 som har ett år igjen av funskjonsperioden. Norge har hele tiden vært med i det rammeprogrammet. for forskning. 

– Våre fremste forskningsmiljøer er avhengige av å kunne jobbe sammen med de beste miljøene i Europa, og Horisont Europa byr på denne muligheten. Skal vi for eksempel klare omstillingen til lavutslippssamfunnet og bidra til å løse klimautfordringene, er det viktig for oss å være med i dette samarbeidet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Planleggingen er i gang

Norge er allerede med i dagens rammeprogram, Horisont 2020, som varer ut neste år. Men planleggingen av neste rammeprogram har allerede pågått i lang tid.

Europakommisjonen la i fjor frem sitt forslag til hvordan rammeprogrammet skal se ut. Et av hovedområdene er at forskning skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer, og et nytt grep er å bryte dette ned til mer håndgripelige problemstillinger, såkalte "missions". Hundre karbon-nøytrale byer innen 2030 kan være et eksempel på en slik problemstilling, et annet er plastfrie hav, går det fram av pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet. 

Norge påvirker EU

Norge har hele veien arbeidet med å påvirke utformingen av rammeprogrammet i en retning som i størst mulig grad ivaretar norske interesser.

– For eksempel har vi kommet med innspill om at karbonfangst bør få en større plass i Horisont Europa. Dette er viktig for å kunne nå klimamålene både i Norge og Europa, sier Nybø.

Kommisjonens forslag til Horisont Europa ligger på et overordnet nivå. Derfor er det lagt opp til at de mer detaljerte prioriteringene skal diskuteres i en strategisk planleggingsprosess som starter denne våren.

– Ved at vi allerede nå signaliserer at Norge ønsker å delta i Horisont Europa, øker vi også sjansen for at vi får være med i dette planleggingsarbeidet, sier Nybø.

Vi binder oss ikke

Brevet hun har sendt til Kommisjonen kunngjør at Norge har som intensjon å delta i Horisont Europa. Hensikten er å gi EU mulighet til å planlegge og tilrettelegge for Norges deltakelse. Denne kunngjøringen er likevel ikke bindende. Først etter at EU har vedtatt Horisont Europa, vil regjeringen ta endelig stilling til norsk deltakelse og be om Stortingets samtykke til å innlemme Horisont Europa i EØS. 

Emneord: Horisont Europa, EU, Europa. Internasjonalisering, Forskningspolitikk
Publisert 11. apr. 2019 09:49 - Sist endra 11. apr. 2019 09:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere