Iselin Nybø vil ha grønnere studentboliger

– Klimaavtrykket gjelder også studentboliger. Jeg vil at studentboligene skal bli enda grønnere, sa Iselin Nybø til rektorer og andre ledere fra universitetene og høyskolene i dag.

GRØNNERE: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø vil ha grønnere studentboliger. Dette er Lillo studenthus som ble åpnet av SiO i august 2016.

Foto: Astri Åmellem Brøto /SiO

Følg strømmingen fra kontaktkonferansen direkte: 

Statsråd Iselin Nybø vil la klimaavtrykket avgjøre om et studentboligprosjekt får støtte eller ikke.

– Jeg mener universiteter, høyskoler og institutter skal være i front når det gjelder å kutte klimagassutslipp i egen virksomhet. Dette gjelder også studentboliger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

På Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse 15. januar lanserte hun et nytt forslag for å gjøre studentboligene enda grønnere.

Nybø har nylig fått rapporten fra den nasjonale arbeidsgruppen som har gjennomgått systemet vårt for forvaltning av tilskudd til studentboligbygging. Bakgrunnen var at tross rekordhøye bevilgninger til nye studentboliger, stoppet for mange av byggeprosjektene opp. Nå skal rapporten ut på høring.

– Jeg kommer til å sende et ekstra forslag med på den høringen: At klimaavtrykk skal vektlegges som et kriterium når det skal vedtas hvilke av prosjektene som skal få tilskudd, sier Nybø.

I rapporten foreslår arbeidsgruppen blant annet:

  • at studentsamskipnader og studentboligstiftelser fortsatt skal være hovedaktører for studentboligbygging.
  • en ny modell for tilskudd til studentboligbyggin Modellen skal ivareta mange av fordelene ved en fast kostnadsramme og samtidig gi rom for variasjoner i tomtekostnader og markedsmessige, miljømessige og prosjektrelaterte forhold.
  • en rekke tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen innen studentboligbygging og –forvaltning, samt for å forbedre kvalitet og tempo i prosjektgjennomføringen.

- Studentboliger er et av de aller viktigste studentvelferdstiltakene vi har. Men skal vi få fart på byggingen av nye boliger, trenger vi et oppdatert rammeverk som legger best mulig til rette for dette, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Dette er ettermiddagsprogrammet for kontaktkonferansen i Oslo:

13-14.30

Kunstnerisk innslag ved studenter fra Norges musikkhøgskole

International session - The Green Shift

Keynote: Innovation To Accelerate Clean Energy Transitions

David Turk, Head of the Strategic Initiatives Office, International Energy Agency (IEA)

Comments from the floor

Green shift with a blue tint

Anne Husebekk, rector, UiT – The Arctic University of Norway

Nysnø accelerates the green transition

Siri Kalvig, CEO, Nysnø AS

14.50-16

Sesjon - Mer FoU i næringslivet

Forskning och utbildning för ett kunskapsbaserat och framtidsorienterat näringsliv

Sylvia Schwaag Serger, prorektor, Lunds universitet

Universitetssamarbete med näringslivet: Case Aalto

Ingmar Björkman, professor, Aalto-universitetet

Samarbeid mellom forskning/utdanning og næringsliv -

og vice versa - for et kunnskapsbasert næringsliv

Inge Jan Henjesand, rektor, Handelshøyskolen BI

Hvordan kan HVL legge til rette for et mer kunnskapsbasert næringsliv?

Berit Rokne, rektor, Høgskulen på Vestlandet

16.00-16.10

Oppsummering av dagen

Statssekretær Rebekka Borsch

Emneord: Studentforhold, Studentsaker
Publisert 15. jan. 2019 14:13 - Sist endra 15. jan. 2019 14:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere