Avblåser alternativ- Ullevål sykehus nært nedleggelse

Svein Gjedrem sier til NRK at de andre alternativene de har sett på "ikke har den økonomiske bæreevnen", som samlokalisering på Gaustad. Dermed ser det mørkt ut for alle som vil opprettholde driften.

Oversiktsbilde av Ullevål sykehus.

Foto: Artur Sand UiO

I dag er det som ventet vedtatt videre utredning av gigantykehus på Gaustad. Den foreslåtte formuleringen "Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad" ble også vedtatt, men Styreleder i Helse Sør-Øst Svein Gjedrem har altså slått kaldt vann i blodet på alle de som ønsker å bygge på Ullevål.

Dette er saken:

I styret i Oslo universitetssykehus, og hos helseminister Bent Høie(Høyre) er det bestemt en samlokalisering som skal redusere antall sykehus i universitetssykehuset fra fire til tre.

 Løsningen ledelsen ønsker er å ha alle landsfunksjoner og regionalfunksjoner på Gaustad i store nybygg.  Unntaket er fagmiljøene som arbeider med kreft, som fremdeles skal holde til på Radiumhospitalet. Aker sykehus skal bygges ut til lokalsykehus, og Ullevål sykehus skal legges ned.

Det har vært protester fra flere hold, blant annet ansatte, lokale politikere, arkitekter og nå også Senterpartiet, SV og Rødt på Stortinget.

Ifølge NRK ga han i møtet uttrykk for at et sånt alternativ vil bli mye dyrere, og at en full utredning av Ullevål vil forsinke nye sykehus vesentlig. Han gjør det tydelig at Ullevålalternativet, med fire sykehus, ikke vil få samme grundige vurdering som prosjektet som nå fortsetter med full styrke, tresykehusalternativet med bare Gaustad, Aker og Radiumhospitalet. 

Det har vært massive protester blant ansatte og tillitsvalgte, og ansattrepresentantene, deriblant Svein Øverland i Fagforbundet ønsker full utredning av Ullevålalternativet. I dag hadde han imidlertid flertallet mot seg. Han kalte det en "alvorlig forsømmelse" hvis ikke dette alternativet fikk en full utredning.

Nina Engelhardtsen Fosen, prosjektleder for OUS medvirkning i konseptfase Aker og Gaustad, er fornøyd med resultatet. 

– Det som var viktig for oss var at lånesøknad sendes, så vi er fornøyd med at foreslått vedtak fikk flertall, sier hun.

Fosen opplever at Gjedrems uttalelser har bekreftet prosjektgruppas tolkning av vedtaket. 

– Han holder fast i målbildet med Aker og Gaustad som plan A. Ullevål skal belyses, ikke utredes - Det er en forskjell, også når det gjelder realiteten i alternativet.

Saken oppdateres.

Les mer om saken her

 

Av Margrethe Gustavsen
Publisert 31. jan. 2019 16:40 - Sist endra 1. feb. 2019 11:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere