Ble ikke prodekaner – nå vil de inn i fakultetsstyret på HF

Riften er stor om å representere de faste, vitenskapelige ansatte i HFs styre. Christine M. Salvesen og Ragnhild Zorgati går rett fra dekanvalg til styrevalg.

PRØVER SEG PÅ NYTT: Ragnhild Zorgati og Christine Salvesen ble ikke prodekaner. Nå konkurrerer de med seks andre om å representere de faste, vitenskapelige ansatte i HFs fakultetsstyre.

Foto: Ellen Evju Jahr/HF og Anders Lien/UiO

Når nyvalgt HF-dekan Frode Helland tiltrer over nyttår, får han også med seg et helt nytt fakultetsstyre.

Fristen for å foreslå kandidater til styrevalget gikk ut tidligere denne uka. Det ble da tydelig at det er særlig blant de faste, vitenskapelige ansatte at interessen for en styreplass er stor. Til sammen åtte professorer og førsteamanuenser konkurrerer nå om to faste plasser og to varaplasser.

Blant de åtte er Christine Meklenborg Salvesen og Ragnhild Zorgati, begge lansert som prodekankandidater for tapende kandidat i høstens dekanvalg, Arne Bugge Amundsen.

Se oversikten over kandidater nederst i saken

Fakultetsstyrevalg på HF

* 26.–30. november 2018 gjennomføres elektronisk valg til nytt fakultetsstyre ved HF for perioden 2019–2022.
*Åtte personer stiller til valg i kategorien faste, vitenskapelige ansatte. Tre stiller til valg for å representere de teknisk-administrative ansatte.
* Fristen for å fremme forslag til kandidater for studenter og midlertidig, vitenskapelig ansatte er forlenget til 12. november kl. 14.00.
* Fakultetet arrangerer møte med kandidatene 16. november.
 
Les mer på HFs nettsider

Vil tenke nytt om tidsbruk

For Christine Meklenborg Salvesen ble dekanvalgkampen en viktig inspirasjon til videre innsats for fakultetet:

– Jeg har lært ekstremt mye om HF de siste ukene og månedene, noe jeg ser som et fantastisk utgangspunkt for å gå inn i styret og gjøre en god jobb for fakultetet. Jeg vil gjerne være med på å utforme framtidas HF, sier førsteamanuensen til Uniforum.

– Har du én sak du er særlig opptatt av?

– Jeg ønsker å bidra til å tenke nytt om hvordan vi best organiserer tiden brukt på forskning og undervisning. Her ser jeg for meg en modell der vi underviser mer intensivt, og dermed frigjør tid til også å kunne forske mer intensivt. Selvsagt uten å nedprioritere studentene. Studiekvalitet er viktig, og her kan vi bli enda bedre, selv om vi allerede er gode, sier Salvesen.

– Mer åpenhet og transparens

Førsteamanuensis Ragnhild Zorgati framhever betydningen av åpne prosesser:

– Jeg har engasjert meg i fakultetspolitikken for å arbeide for mer åpenhet og transparens. Ansatte må tidlig få innblikk i prosesser som vil påvirke arbeidshverdagen deres og enhver som ønsker det skal ha mulighet til å påvirke hvilken retning HF skal ta. Faglige vurderinger må veie tungt, skriver Zorgati på e-post fra Andalucía .

– Har du én sak du er særlig opptatt av?

– En sak som er spesielt viktig for meg, er hvordan vi skal formidle HFs blikk for kompleksiteten og historiske linjer i en samtid der raske og enkle svar ofte preger det offentlige ordskiftet, og ny teknologi endrer måten vi kommuniserer på, ja, kanskje til og med hvordan vi tenker. 

Utsatt forslagsfrist for studenter og midlertidige

I tillegg til to faste, vitenskapelige ansatte skal det velges én representant for teknisk-administrative ansatte, én representant for de midlertidig, vitenskapelige ansatte og tre studenter.

For de teknisk-administrative ansatte kom det inn bare akkurat nok forslag til å fylle den faste plassen og to varaplasser.  I de to andre gruppene kom det inn så få forslag at forslagsfristen er utsatt til 12. november.

Ifølge sekretær for valgstyret Inger-Johanne Ullern kom det inn 4 forslag for studenter og 2 forslag for midlertidig vitenskapelig ansatte til den opprinnelige fristen. Dette var ikke nok til å sikre tre vararepresentanter for studentene og to for de midlertidige, vitenskapelige ansatte.

  Disse stiller til valg:
   

  Kategorien faste, vitenskapelige ansatte

  I denne kategorien skal det velges 2 representanter og 2 vararepresentanter

  • Professor Anne Eriksen, IKOS
  • Professor Finn Erhard Johannessen, IAKH
  • Førsteamanuensis Christine Meklenborg Salvesen, ILOS
  • Professor Espen Schaanning, IFIKK
  • Førsteamanuensis Øystein Sjåstad, IFIKK
  • Professor Rune Svarverud, IKOS
  • Professor Hilde Henriksen Waage, IAKH
  • Førsteamanuensis Ragnhild Johnsrud Zorgati, IKOS

  Kategorien teknisk-administrative ansatte
  I denne kategorien skal det velges 1 representant og 2 vararepresentanter

  • Øystein Bjarne Ekevik, HF fakultetsadministrasjonen - IT-seksjonen
  • Erlend Kristiansen Haavardsholm, IAKH
  • Pia Søndergaard, IFIKK

   

  Av Helene Lindqvist
  Publisert 8. nov. 2018 14:46 - Sist endra 8. nov. 2018 14:46
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere