Mener Universitetsavisa selv bør styre et samarbeid med Khrono

Universitetsavisa er tema på NTNU sitt styremøte denne uken. «Det som brukes av ressurser til et samarbeid med Khrono bør kanaliseres gjennom Universitetsavisa» skriver Redaksjonsrådet i sin rapport.

BINDELEDD: Jens Barland er leder for Redaksjonsrådet. Rådet skal fungere som et bindeledd mellom avisen og eier, og rapporterer årlig til NTNUs styre.

Foto: Jan T. Øverstad

«Tidligere har redaksjonsrådets råd vært å være tilbakeholdne til invitasjonene om å gå inn i Khrono... ...Når flere aktører nå går inn i et fellesskap om Khrono så endrer situasjonen seg» skriver Redaksjonsrådet i sin årsrapport om Universitetavisa til styret ved NTNU, melder Universitetsavisa.

Rapporten skal behandles under NTNUs styremøte denne uken, og et av temaene som trekkes frem er et eventuelt samarbeid med den Oslomet-eide avisen Khrono. Fra før av har Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Tromsø og Høgskulen på Vestlandet meldt sin interesse for et eventuelt samarbeid.

Forslaget til vedtak er at styret tar rapporten til etteretning.

• Les også: UH-ledere drøfter ulike modeller for en ny avis

• Les også Vil ha universitetsavis etter NRK-modell

• Les også: NTNU vil ha to nasjonale aviser

• Les også: Ingen avklaring om avissamarbeid

Samarbeid heller enn konkurranse

Redaksjonsådet mener NTNU bør finne en måte å samarbeide med Khrono på fremfor å bli en uttalt konkurrent. I rapporten legger de frem to mulige samarbeidsformer dersom NTNU ønsker å gå inn i Khrono. Det ene er å gå inn på eiersiden i avisen, den andre er en ren utvekslingsavtale om redaksjonelt stoff.

«Det som brukes av ressurser til et samarbeid med Khrono bør kanaliseres gjennom Universitetsavisa» skriver de.

De tar til orde for et stoffutvekslingssamarbeid som de mener vil gjøre begge mediehusene bedre.

«Dette innebærer at Universitetsavisa og Khrono (og evt. andre) gir hverandre tilgang til stoffproduksjon og fritt kan bruke dette. Men det publiseres under sin egen ansvarlige redaktør. Det gir alle deltakende medier økt tilfang av stoff» skriver rådet.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

Redaksjonelle ressurser bør gå via Universitetsavisa

Redaksjonsrådet har resonnert ut ifra logikken som kan ligge i at et samarbeid på eiersiden i Khrono kan bli et aksjeselskap med styrereprenstasjon.

«Eierskap kan være aktuelt for at NTNU skal få være med på å bestemme likeverdig sammen med andre aktører».

Men selv om redaksjonsrådet tar til orde for at NTNU eventuelt skal gå inn på eiersiden understreker de gjentatte ganger i rapporten at all finansiering bør gå gjennom Universitetsavisa.

«Drift av redaksjonelle ressurser mener vi kan kanaliseres gjennom et samarbeid som fra NTNUs side styres av Universitetsavisas redaktør. Vi mener at et bidrag til Khrono ikke på noen måte skal undergrave vår egen avis' posisjon, og at Universitetsavisa derfor bør være den som styrer samarbeidet i det daglige. Det vil bety at vår egen redaktør får en styring over ressurser som legges inn i dette fellesskapet».

Rådet skriver også at det bør være en forutsetning at et samarbeid organiseres etter en modell som ikke forårsaker konflikt mellom de to avisene, og at det heller ikke bør lages en modell som gir NTNU-ledelsen muligheten til å fordele ressursene mellom de to avisene etter eget skjønn.

Emneord: Media, Universitetspolitikk Av Espen Halvorsen Bjørgan /Universitetsavisa
Publisert 29. okt. 2018 04:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere