Uheldig framgangsmåte av rektor Svein Stølen

Me synest det er flott at UiO-rektor Svein Stølen ser kor viktig det er med universitetspressa både nasjonalt og lokalt. Likevel synest me ikkje noko særleg om framgangsmåten, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft i leiarkommentaren.

UHELDIG FRAMGANGSMÅTE: Uniforum-redaktør Martin Toft meiner det var ein uheldig framgangsmåte å ta pengar frå rektorpotten på fullmakt for å investera ressursar i OsloMets avis Khrono. Avgjerda burde ha blitt forankra i UiOs styrande organ, skriv han i denne leiarkommentaren.

Foto: Ola Sæther

Om Universitetet i Oslo vil gi ekstra ressursar til ei avis eigd av ein annan institusjon, burde ei slik løyving ha gått gjennom vanleg sakshandsaming i Universitetet i Oslos høgaste organ, universitetsstyret. Det understrekar Uniforums ansvarlege redaktør Martin Toft i denne leiarartikkelen.

Emneord: Media, Universitetspolitikk, Universitetssamarbeid
Publisert 13. sep. 2018 14:42 - Sist endra 13. sep. 2018 14:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere