Ivar Gladhaug blir ny dekan på Det medisinske fakultet

Team Gladhaug hadde egentlig sett for seg en skikkelig valgkamp. Slik gikk det ikke. Nå er dekanlaget erklært valgt uten motkandidater.

GODT FORBEREDT: – Vi har jobbet helt siden nyttår med å stable på beina et solid og bredt team, sier nyvalgt dekan Ivar Gladhaug (midten). Her sammen med Eivind Engebretsen (t.v.), Elin Olaug Rosvold, Hilde Nebb og Jens Petter Berg.

Foto: Øystein Horgmo/ UiO

Det medisinske fakultet har fått ny dekan for perioden 2019–2022, melder fakultetet på sine nettsider.

Saken var avgjort etter at professor i kirurgi og instituttleder på KlinMed Ivar Gladhaug var den eneste foreslåtte kandidaten til vervet, også etter den forlengede forslagsfristen som gikk ut i tirsdag.

Med seg på laget har Gladhaug to prodekaner og to visedekaner. Blant dem nåværende forskningsdekan Hilde Nebb, som blir visedekan for internasjonalisering og innovasjon.

Dette er team Gladhaug

Dekan: Ivar Gladhaug, professor i kirurgi, Institutt for klinisk medisin, nåværende instituttleder Institutt for klinisk medisin

Prodekan for forskning: Jens Petter Berg, professor i klinisk biokjemi, Institutt for klinisk medisin, nåværende avdelingsleder/fagmiljøleder ved Avdeling for medisinsk biokjemi og undervisningsleder i klinisk biokjemi

Prodekan for studier: Elin Olaug Rosvold, professor i allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, nåværende programleder for profesjonsstudiet i medisin

Visedekan for internasjonalisering og innovasjon: Hilde Nebb, professor i ernæringsbiologi, Institutt for medisinske basalfag, nåværende forskningsdekan

Visedekan for postdoktor- og masterprogrammer (halv stilling): Eivind Engebretsen professor i medisinsk vitenskapsteori, Institutt for helse og samfunn, nåværende forskningssjef for Postdoktorprogrammet.


Kilde: teamets egenpresentasjon

Nåværende dekan Frode Vartdal har sittet i snart to perioder, og var dermed ikke valgbar.

Planlagt i lang tid

Valgreglementet på Det medisinske fakultet sier at dersom kun én person er foreslått til dekanvervet, også etter en utsatt forslagsfrist – så skal denne personen erklæres valgt av fakultetsstyret. Det var altså slik Gladhaug og hans team fikk tilliten for de neste fire årene.

Egentlig hadde de fem sett for seg en skikkelig valgkamp, forteller han til Uniforum:

– Vi har jobbet helt siden nyttår med å stable på beina et solid og bredt team, og har også lagt ned et stort arbeid i valgplattformen.

– Så dere ble skuffet over ikke å få noen motkandidat?

– Vi var i alle fall godt forberedt på å gå gjennom en valgkamp og diskutere den videre ledelsen av fakultetet. Generelt vil nok mange på universitetet mene at det er skuffende for universitetsdemokratiet at de reelle valgene uteblir, sier den nyvalgte dekanen.

«kraft, erfaring og strategisk blikk»

Sammen med kunngjøringen om at Ivar Gladhaug er valgt til dekan, har fakultetet også offentliggjort dekanlagets valgprogram for perioden.

Laget åpner med å slå fast at de har som mål å videreutvikle Det medisinske fakultet som det største og ledende medisinske fakultet i Norge og som et velrennomert medisinsk fakultet internasjonalt.

Om seg selv sier de at sammensetningen av, og arbeidsdelingen i teamet vil gi «kraft, erfaring og strategisk blikk for å lede fakultetet og for å styrke fakultetets posisjon overfor bevilgende myndigheter, universitetssykehusene, eksterne finansører og andre samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.»

– Mange hensyn å ta

Etter innledningen, lister teamet opp rundt 50 underpunkter med saker de skal jobbe for.

– Dere har veldig mange løfter i valgprogrammet?

Vi er et veldig stort og variert fakultet, lokalisert flere forskjellige steder. Det er derfor mange hensyn å ta. Men en ting som blir særlig viktig for oss framover, er å sørge for at fakultetet vårt får gode arbeidsforhold i de nye sykehusbyggene som nå planlegges ved Oslo universitetssykehus, framhever Gladhaug.

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 27. sep. 2018 05:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere