Bygger om Blindern-pub til kontorlandskap

Den gamle puben sentralt på Blindern hadde ikke noe potensial, ifølge eiendomsdirektør John Skogen. Nå bygges den om til kontorlandskap.

ARBEIDSFELLESSKAP: UiO-ansatte og en innleid maler jobber side om side i den tidligere Blindern-puben.

Foto: Ola Sæther

Sentralt på Blindern ligger bygget Frederikke, som samler mange av UiOs fritidstilbud til studenter og ansatte. Her finnes blant annet en matbutikk, frisør, flere spisesteder, en kantine, Karrieresenteret, treningstilbud samt kapell, mosalla og et såkalt rom for tro og tanke.

Det nyeste tilskuddet til bygget er et kontorlandskap for ansatte på UiO. For å få plass til kontorene har universitetet søkt om bruksendring av et areal på 114 kvadratmeter, som tidligere har vært en pub.

Midlertidige lokaler

– Vi har underskudd på kontorlokaler helt generelt. I tillegg har vi behov for temporære kontorplasser i forbindelse med oppussing, forklarer eiendomsdirektør John Skogen.

Ingen skal altså flytte permanent inn i Frederikke-landskapet. Når det pusses opp ett sted, trenger de ansatte et annet sted å sitte. Da kan de nye kontorplassene i Frederikke være et alternativ.

I søknaden til Arbeidstilsynet datert 21. juni beskrives en planlagt byggestart medio august 2018. Oppussingen pågår imidlertid allerede, samtidig som ansatte fra USIT har flyttet inn.

 – Kontorplassene er allerede i bruk, samtidig som det pågår malearbeid ved inngangspartiet?

– Årsaken til at USIT har flyttet inn på midlertidig basis, henger sammen med oppussingen av Kristian Ottosens hus, og lokaler som måtte fristilles der. Oppussingen av puben ble derfor forsert og var i det alt vesentlige ferdigstilt da USIT flyttet inn, forklarer Skogen.

– Ikke så hensiktsmessige lokaler

Det er ikke mye liv på Blindern etter middagstid, noe flere fra tid til annen beklager. Eiendomsdirektøren tror imidlertid ikke bruksendringen fra pub til kontorer i Frederikke vil ha noe å si fra eller til når det gjelder liv på campus.

– Den puben sto tom veldig lenge, jeg kan ikke huske at den har vært i bruk så lenge jeg har jobbet på UiO, sier han.

– Har UiO forsøkt å leie den ut til pub- eller annen næringsvirksomhet i det siste?

– Nei, det har ikke vært gjort. Det er ikke så hensiktsmessige lokaler. De ligger i andre etasje, og innenfor en kantine, forklarer eiendomsdirektøren.

For å få mer liv på campus er det viktigere å åpne mer opp i første etasje, poengterer han.

– Utover høsten skal vi jobbe videre med campusplanen. Da ser vi blant annet på bruken av første etasje både i Lucy Smiths hus og i Frederikke-bygget, sier Skogen.

Av Helene Lindqvist
Publisert 6. aug. 2018 14:24 - Sist endra 6. aug. 2018 14:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere