Universitets- og høgskoleledere drøfter ulike modeller for ny avis

Utfordringene fra OsloMet-avisen Khrono presser ledere ved de tre største universitetene til å klargjøre hva de vil med sine egne aviser.

ØNSKET MEDEIERE: Nettavisen Khrono med ansvarlig redaktør Tove Lie i og rektor Curt Rice  ved OsloMet inviterte UH-sektoren inn på eiersiden tidlig i mai  i fjor.Khronos vekst og ambisjoner har ført til diskusjoner om hvordan de største universitetene vil at deres aviser skal håndtere konkurransen.

Foto: Ola Sæther

Torsdag 31. mai får styret ved Universitetet i Bergen, som er utgiver av På Høyden, en orientering om de alt 6 alternative avismodellene som nå ligger på bordet. Universitetsavisa lister opp alle modellene:

- Status quo

- På Høyden (PH) som nasjonalt alternativ til Khrono

- PH sin egen samarbeidsmodell med andre universitetsaviser og forskning.no

- PH i formalisert samarbeid med Khrono, men som selvstendig avis (Schibsted-modellen)

- PH inn i nasjonal Khrono, men PH som plattform for lokalt stoff

- UiB inn i Khrono (sammen med flere aktører) + PH videreføres med endret formålsparagraf som lokalavis for UiB (ansatte og studenter)

Les mer:  UiB diskuterer nasjonal avis med UiO og NTNU
Les mer:  Styret ved UiB ønsker å se flere avisalternativer

 

Må samarbeide med andre

Det minst aktuelle av disse er å fortsatt drive På Høyden som i dag, ifølge styrepapirene. Dette fordi ulike aktører posisjonerer seg for å etablere en nasjonal avis. Både UiB-ledelsen og styret i avisen ser det som urealistisk å etablere en nasjonal avis uten å samarbeide med andre aktører.

Det er mer enn ett år siden OsloMet-eide Khrono inviterte hele UH-sektoren inn på eiersiden, med svarfrist desember 2017. NTNU og Universitetet i Oslo takket klart nei, mens rektor ved Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen i vinter tok til orde for å legge UiBs avis På Høyden inn under Khrono. Det har gjort Khrono-løsningen mer interessant for flere, og fått flere UH-ledere andre steder i landet ned fra gjerdet.

Børstet støv av redaktørplaner

Ved UiB møtte Dag Rune Olsen sterk motstand, også i sitt eget styre. I møte 12. april ba styret UiB-ledelsen om å «utrede flere alternative muligheter for å posisjonere UiB og Bergen i videre utvikling av en nasjonal offentlig arena for vår sektor». Dette skulle skje på relativt kort tid, til neste styremøte, torsdag 31. mai.

Les også: Rektor Olsen vil legge ned På Høyden
Les også: Nasjonal glans framfor lokalt grums

Dette har ført til at UiB har gjort sonderinger mot NTNU og UiO, og også tatt fram igjen en utredning av nasjonal sektoravis som de respektive redaktørene i På Høyden, Uniforum og Universitetsavisa jobbet med i fjor vår og sommer. Også forskning.no-redaktør Nina Kristiansen var med i diskusjonene om å stable på beina en konkurrent til Khrono. Planene ble lagt vekk ut på høsten 2017, men nå har UiB børstet støvet av dem og fått universitetene i Oslo og Trondheim med på nye drøftinger.

Trenger to «nasjonale talerør»

Prorektor for forskning og formidling ved NTNU, Bjarne Foss, sier til Khrono at universitet- og høgskolesektoren trenger to «nasjonale talerør». Foss sier at ting er på sonderingsstadiet, uten reelle diskusjoner. Han sier også at NTNU har Universitetsavisa, «som er en solid avis i seg selv, så det er flere ulike alternativer».

Rektor Svein Stølen ved UiO sier til avisen at han verken har lovet noe eller tenkt så mye om en ny nasjonal avis. Spørsmålet har ikke stått høyt på hans agenda siden UiO  takket nei til eierskap i Khrono i desember i fjor.

Les i Uniforum: Khrono-eierskap ikke aktuelt for UiO

Ønsker NRK-modell

Styreleder Jan Heiret i På Høyden ønsker seg en modell over NRKs lest, med en nasjonal redaktørstyrt plattform der lokale redaksjoner styrkes for å drive nasjonal dekning. I denne ser man blant annet for seg at redaktøransvaret mellom På Høyden, Universitetsavisa og Uniforum skal gå på omgang, eksempelvis for et halvt år av gangen «for å unngå at én institusjon preger journalistikken i for stor grad».

Før det gjøres noe vedtak, ønsker styret i avisen og UiB-ledelsen å få klarhet i om UiO og NTNU vil bli med i en slik modell. Lederne ved de tre universitetene møtes i juni. Det tas sikte på endelig behandling i UiBs styre 30. august.

Forskning.no i sentral rolle

I forslaget fra styret i På Høyden er samarbeid med forskning.no sentralt. Nettstedet drives etter Redaktørplakaten, og eies av Foreningen for drift av forskning.no. I denne er 83 norske forskningsinstitusjoner medlemmer.

Forskning.no er også delvis finansiert via annonsesalg.

Dagens UH-avisfamilie består av Khrono (OsloMet), Universitetsavisa (NTNU), På Høyden (UiB), Uniforum (UiO) og Panorama (HiMolde). Samtlige av disse redigeres etter Redaktørplakaten, som skal sikre fri og uavhengig journalistikk, samt debatt og meninger – også om synspunkter ikke deles av utgivere, eiere eller styre.

Emneord: Journalistikk, Universitetspolitikk, kommunikasjon Av Sølvi Waterloo Normannsen/Universitetsavisa
Publisert 29. mai 2018 09:46 - Sist endra 29. mai 2018 13:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere