Tidligere professor tapte søksmålet mot staten

Oslo tingrett har ingen tro på at 58-åringen som ble utestengt fra psykologistudiet på UiO, er utsatt for et komplott.

BLE IKKE TRODD: I dommen fra Oslo tingrett konstateres blant annet følgende: «Det er ingen holdepunkter for at dette er et komplott og en «mobbesak» mot [mannen]; det er en påstand som retten ser helt bort fra.»

Den snart 60 år gamle mannen som gikk til sak mot staten v/ Kunnskapsdepartementet etter å ha blitt vurdert uskikket som profesjonsstudent i psykologi, tapte i Oslo tingrett.

Det framgår av dommen som ble avsagt i dag.

Retten er ifølge dommen «ikke i tvil om at [mannen] kan utgjøre en mulig fare for fremtidige pasienters liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, jf. skikkethetsforskriften § 2». Han er dermed ikke skikket for yrket som psykolog, slås det fast.

Skikkethetsvurdering av studenter

* Fem fakulteter ved UiO har studier som er omfattet av forskriften om skikkethetsvurdering: MED, OD, MN, SV og UV. Blant dem studiene medisin, farmasi, tannlege, psykologi og praktisk-pedagogisk utdanning.
* En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.
* Skikkethetsvurdering er regulert av lov om universiteter og høyskoler § 4-10, lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker og forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
* Institusjonsansvarlig på UiO er Kristin Heggen, professor og studiedekan ved Det medisinske fakultet.

Les mer om skikkethetsvurdering på UiO

«seksualiserende adferd»

Det var etter en lang yrkeskarriere i næringslivet og som professor ved et norsk universitet, at den da omtrent 50 år gamle mannen startet på profesjonsstudiet i psykologi. Noen år inn i studiene, begynte bekymringsmeldingene om mannen å komme fra medstudenter på UiO.

I april 2017 vurderte Felles klagenemnd mannen som ikke skikket for yrket som psykolog. I vedtaket vises det blant annet til «seksualiserende adferd», «manglende vilje eller evne til å samarbeide og kommunisere med medelever» og at studenten har opptrådt «krenkende og truende overfor sine medstudenter».

Som Uniforum tidligere har skrevet, gikk mannen til sak med krav om å få vedtaket erklært ugyldig, samt med krav om erstatning for tapt inntekt og oppreisning – totalt beregnet til rundt to millioner kroner. I tillegg krevde mannen en såkalt midlertidig forføyning, som gir anledning til å fortsette studiene i påvente av en rettskraftig dom. Tingretten avviser begge deler. I tillegg avvises mannens subsidiære krav om å sette startdatoen for utestengelsesperioden om lag ett år tidligere enn tidspunktet for Den sentrale klagenemnds vedtak om utestengning.

Sendte varsler selv

I løpet av den fem dager lange rettssaken kom det blant annet fram at mannen har vært i et forhold med en av bekymringsmelderne. Ifølge mannen har bekymringsmeldingene vært oppkonstruerte og uriktige, og dessuten framført av venninnekretsen til kvinnen han hadde et forhold til. Forelesere og ansatte ved psykologisk institutt har på sin side utsatt mannen for indirekte diskriminering som følge av alder, påstår han. I stedet for å kartlegge situasjonen på en objektiv og ryddig måte, er han blitt forhåndsdømt, hevder mannen i følge dommen.

Mannen har reagert på saksbehandlingen på UiO, og sendte en rekke varsler gjennom UiOs «Si fra»-system mot personer som var involvert i skikkethetssaken. Blant personene han varslet om, var institusjonsansvarlig for skikkethetssaker, Kristin Heggen. Ifølge dommen hevder mannen at det «har vært et påfallende samarbeid mellom skikkethetsansvarlig, ansatte og bekymringsmeldere.» Retten konstaterer derimot at «de fremlagte varslene tydelig illustrerer [mannens] manglende selvinnsikt».  

– Ingen mobbesak

At mannen skal være utsatt for et komplott, avvises kontant av retten:

«Det er ingen holdepunkter for at dette er et komplott og en «mobbesak» mot [mannen]; det er en påstand som retten ser helt bort fra.», heter det i dommen.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 23. mai 2018 18:02 - Sist endra 23. mai 2018 18:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere