Tror merkene på rektorportrettet er lagt inn med vilje

Men tilstanden på Nerdrum-maleriet er god, forsikrer kuratoren ved UiOs kunstsamling.

SPREKKDANNELSER: På Odd Nerdrums portrett har frakken til Johannes Andenæs en ru overflate som kan minne om ull.

Foto: Ola Sæther

– Jeg fikk etter hvert inn mange publikumshenvendelser om overflaten på bildet, forteller Ulla Uberg, konservator ved UiOs store kunstsamling.

Hun forteller Uniforum om portrettet av Johannes Bratt Andenæs, som satt som rektor i to år fra 1970 og ble portrettert av Odd Nerdrum i 1972. Portrettet henger til åpent skue i tiende etasje i Lucy Smiths hus, og flere har altså reagert på tydelige sprekkdannelser – krakeleringer – i overflaten på Andenæs’ frakkeerme.

«Alligatorskinn»

Uberg var ikke nevneverdig bekymret, men hun bestilte for sikkerhets skyld en tilstandsrapport fra malerikonservator Johannes Rød som nylig ble levert. Der beskrives det at bildet har «[…]markante premature krakeleringer med store sprekker der det underliggende malingslag vises i sprekkene. Dette gir en overflatekarakter som kan minne om ‘alligatorskinn ‘.»

Konservatoren skriver videre at det finnes eksempler på at effekten, som kan oppstå når det brukes en type avsluttende ferniss som tørker langsomt, legges inn med vilje: «I Nerdrums tilfelle kan det muligens tolkes inn som en tiltenkt overflateeffekt slik vi finner eksempler på hos andre maleres bevisste bruk av denne effekten.»

     • Les også: Ottersen har inntatt portrettveggen

God tilstand

Den teorien støtter Uberg:

– Jeg tror det er gjort bevisst når kunstneren har valgt materialer, og Nerdrum har jo alltid vært teknisk god. Nå minner overflaten nesten om ull, så dette forsterker bare stoffligheten i frakken, sier Uberg.

Alle spekulasjoner om bildets tilstand kan uansett legges til side: Både Uberg og Rød konstaterer at portrettet er i en god konserveringstilstand.

     • Les også: Mosegrodde intellektuelle er blitt veggpryd

Emneord: Kultur, Kunst Av Nils Martin Silvola
Publisert 10. nov. 2017 14:26 - Sist endra 10. nov. 2017 14:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere