Svein Stølen: - Ny giv i samarbeidet mellom Kina og Noreg

Universitetet i Oslo og Tsinghua University i Kina skreiv i dag under på ein overordna samarbeidsavtale og ein avtale om studentutveklsing.– Dette viser at det er ein ny giv i samarbeidet mellom Kina og Noreg, sa UiO-rektor Svein Stølen etter at avtalane var underskrivne.

MILESTOLPE: - Denne avtalen er ein milestolpe i samarbeidet mellom dei to universiteta, sa visepresident Qi-Kun Xue ved Tsinghua University i Kina då han og UiO-rektor Svein Stølen hadde skrive under på ein overordna samarbeidsavtale.

Avtalane mellom UiO og Tsinghua University erdei første samarbeidsavtalane som han inngår som ny rektor ved UiO, og dei markerer også starten på ein styrkt satsing på Kina-samarbeidet.

Det skjedde ei viktig endring i forholdet mellom KIna og Noreg etter at statsminister Erna Solberg på vegner av regjeringa i april  i år skreiv under ein avtale med den kinesiske regjeringa om å normalisera det politiske forholdet melom dei to landa. Då hadde forholdet vore på frysepunktet heilt sidan den norske nobelkomiteen delte ut fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010.

 – Ei supermakt i forsking

UiO-rektor Svein Stølen ser fram til  samarbeidet med Kina. – Kina er ei supermakt i forsking, og no ligg forholda til rette for å vidareutvikla forskingssamarbeidet. landa er blitt normalisert igjen, UiO er den største aktøren i Kina av dei norske forskingsinstitusjonane, understreka han. 

Vil senda delegasjon til Kina

Stølen viste også til at rektoratet hans no har sett i gang eit eige arbeid  for å utvikla samarbeidet med Kina.  – Håpet er at me skal få til fleire verkemiddel for å få det til. Planen er i også å få til ei delegasjonsreise til Kina i løpet av neste år, der me vil besøkja alle dei institusjonane som er viktige for oss. I dag er det forskingssamarbeid med Kina både i kjemi. fysikk, økonomi, statsvitskap og i medisin,  summerte han opp.

I tillegg har også mange fag i humaniora eit utstrekt samarbeid om forsking med partnarar i Kina. Faktisk har alle dei åtte fakulteta ved UiO i større eller mindre grad ein samarbeidsavtale med forskingsinstitusjonar i Kina, får Uniforum opplyst hos administrasjonen ved Universitetet i Oslo.  

– Ein milestolpe

Også visepresident Qui-Kun Xue ved Tsinghua University tykte dette var ein viktig avtale: – Den er ein milestolpe i samarbeidet mellom Kina  og Noreg.  Avtalen om studentutveksling  vil få mykje å seia for framtidige generasjonar i Kina og i Noreg, var han overtydd om.

–Tsingua University er eit av dei viktigaste universiteta i Kina. Kvifor vil de samarbeida med Universitetet i Oslo?

– UiO er det beste universitetet i Noreg. Og innanfor solcelleforsking er det mellom dei aller beste. Kina vil gjerne samarbeida med eit slikt framifrå universitet,  sa rektor Qui-Kun Xue ved Tsinghua University.

I løpet av besøket kjem delegasjonen frå Tsinghua University  til å besøkja Mikro- og nanotekologilaboratoriet i Gaustadbekkdalen, og dei vil ha samtalar med dei UiO-forskarane som ligg lengst framme i  forskinga på solcelleteknologi og materialvitskap. Dei skal også møta dekan Morten Dæhlen ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet.

Emneord: Internasjonalisering, Kina, Forskningssamarbeid Av Martin Toft
Publisert 10. aug. 2017 23:43 - Sist endra 11. aug. 2017 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere