Kuttbudsjett for universiteter og høyskoler

Samlet sett får universiteter og høyskoler et kutt på 67,6 millioner kroner i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Men Kulturhistorisk museum ved UiO får 10 millioner ekstra til Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes.

– Vi skaper morgendagens jobber gjennom satsing på kunnskap og forskning. Vi vil ha en skole der elevene lærer enda mer av dyktige lærere, og en utdannings- og forskningssektor i verdsklasse, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Foto: Ola Sæther

Regjeringen ønsker å satse på kunnskap i forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram torsdag. Men de store pengene er foreslått til skolen og lærere. Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, er skuffet. 

– Generelt savner jeg en tydeligere satsning på forskning og høyere utdanning. Jeg registrerer at en del midler knyttet lærerutdanningen flyttes internt på budsjettet. kommenterer Ottersen til Uniforum. 

Samlet foreslås det å redusere bevilgningene til universiteter og høyskoler med 67,6 millioner kroner.

 • 4,2 millioner blir flyttet fra de statlige universitetene og høyskolene til de private institusjonene for å fremme sammenslåinger der. 6 millioner flyttes til sammenslåinger av studentsamskipnader.  
 • Ytterligere 268 000 kroner flyttes også fra de statlige til de private institusjonene fordi endringene i finansieringssystemet i 2016 førte til endringer i resultatbasert uttelling mellom institusjonene. 
 • 107,5 millioner kroner flyttes fra de statlige institusjonene til andre aktører for oppfølging av Lærerløftet og innføring av ny femårig masterutdanning, blant annet 40 millioner til Forskningsrådet.
 • Budsjettposten "felles tiltak for universiteter og høyskoler" økes med 62,7 millioner kroner.
Kongsgårdsprosjektet er et utgravingprosjekt ved Olavskyrkja på Avaldsnes på Karmøy, der Snorre mener at kongsgården til Harald Hårfagre lå. Professor Dagfinn Skre ved Kulturhistorisk museum på UiO er prosjektleder. Foto: Martin Toft

10 millioner ekstra til Kulturhistorisk museum

Den gladeste personen på Universitetet i Oslo i dag, er trolig direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum. 

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner som engangsbevilgning i 2017 til den siste forsknings- og publiseringsfasen av Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes.

"En ekstrabevilgning til forsknings- og publiseringsfasen vil gi prosjektet stor merverdi, blant annet helt ny kunnskap om stedet, regionen og nasjonen", står det i Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017.

Rektor Ottersen er glad for denne ekstrabevilgningen, men skulle ønsket at det også kom en ekstrabevilgning til det planlagte bygget for livsvitenskap ved UiO. 

– Jeg er skuffet, men forventer at budsjettbehandlingen sikrer at bevilgningen kommer på statsbudsjettet for 2018, sier han.

Oppgradering av bygg i Bergen

Byggningen til Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen har behov for oppgradering for å bedre arbeids- og forskningsforhold for kunnskapsklyngen for klimaforskning. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 30 millioner kroner til Universitetet i Bergen som en engangsbevilgning i 2017 til oppgradering og rehabilitering av dette bygget.

Regjeringen foreslår å disponere om lag 25 millioner kroner til forprosjekt for rehabilitering av hovedbygningen, inkludert høyblokken, ved Norges handelshøyskole.

Satsing på åpen tilgang

Videre ønsker regjeringen å bidra til at allmennheten får åpen tilgang til norske humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter av høy kvalitet. For å få til dette foreslår regjeringen å omdisponere 3,6 millioner kroner til bruk på et nasjonalt system for innkjøp av slike tidsskrifter i en overgangs- og etableringsfase fra 2017 til 2020. 

60 nye studieplasser

Regjeringen foreslår også 6,4 millionar kroner til 60 nye studieplasser. 30 av disse er foreslått til Høgskolen i Molde, ved høgskolesenteret i Kristiansund. 30 plasser er foreslått til Høgskulen på Vestlandet, i Florø. I tillegg vil Høgskolen i Innlandet få 1,5 millioner kroner til studietilbud i Virtual Reality.  

Regjeringen foreslår også å bruke 1,6 millioner kroner på fire nye rekrutteringsstillinger ved NTNU. Stillingene skal gå til Center for Cyber and Information Security (CCIS) på Gjøvik. 

Nord universitet får fire millioner i økte bevilgninger for å styrke aktiviteten ved Nordområdesenteret.

15 millioner til forskning på hjernesykdommer

Regjeringen vil gi et bedre tilbud til pasienter med hjernesykdommer. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det 15 millioner kroner til en ny senterordning for fremragende klinisk helseforskning. Forskning på sykdommer som ALS, MS og demens skal prioriteres, går det fram av en pressemelding fra regjeringen.

I forslaget er det også lagt inn 12 millioner til sikring av servicebygget for klimaforskning i Ny-Ålesund på Svalbard og 5 millioner kroner til videre arbeid med et nytt kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.

1 million til samarbeid med utviklingsland

Da kvoteordningen for utenlandsstudenter ble avviklet i 2016, sparte regjeringen mer enn forventet. Dermed foreslår regjeringen å øke tilskuddet til Panorama – Strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016–2020) og et nytt partnerskapsprogram for samarbeid med utviklingsland, NORPART med én million kroner.

   Emneord: Økonomi, Kulturhistorisk museum, statsbudsjettet Av Julia Loge | julia.loge@uniforum.uio.no og Martin Toft | martin.toft@uniforum.uio.no
   Publisert 11. mai 2017 10:52 - Sist endra 11. mai 2017 14:25
   Legg til kommentar

   Logg inn for å kommentere

   Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
   Opprett ein WebID-brukar for å kommentere