Lydoverføring fra universitetsstyret

Styremøtet 7. februar diskuterte utveksling og frafall, men vedtok ikke rekrutteringsstrategien som planlagt. Her kan du høre opptak av diskusjonene.

Foto: Ola Sæther

Overføringen er et samarbeid mellom Uniforum og UB Realfagsbiblioteket

Deler av møtet er lukket, men her er opptak fra de åpne delene av møtet:

 

O-SAK 1 Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 - Orientering om prosess

O-SAK 2 Tildelingsbrevet 2017 fra Kunnskapsdepartementet

O-SAK 4 Sluttrapport for SAB-prosessen. Oppsummering av viktige utviklingstrekk og -tiltak ved UiO de senere årene

V-SAK 3 Forslag til rekrutteringsstrategi for vitenskapelig ansatte ved UiO

Del 1

Del 2

V-SAK 5 Revisjonsplan 2017 - Enhet for internrevisjon

V-SAK 6 Oppnevning av medlem til skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo

O-SAK 5 Kartlegging av etikk- og verdiarbeid ved Universitetet i Oslo

O-SAK 10 Medl. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning

D-SAK 1 Studiesuksess ved Universitetet i Oslo

D-SAK 2 Hvordan få flere studenter på utveksling?

O-SAK 6 Tidsbruk mellom innlevering og disputas 

O-SAK 7 Årshjul for styresaker 2017 og O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirektøren

 

Saker som ble behandlet i lukket møte

  • V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
  • V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2016
  • O-SAK 3 Status for bygge- og eiendomssaker
  • V-SAK 4 Forslag til eksterne representanter og vararepresentanter til Universitetsstyret 2017-2021
  • O-SAK 9 Eventuelt

 

O – Orienteringssak | D – Diskusjonssak | V – Vedtakssak

Emneord: Universitetsstyret, etikk, SAB, Studentsaker
Publisert 8. feb. 2017 15:15 - Sist endra 26. apr. 2017 17:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere