Millioner til matematikk

Vitenskapsakademiet og seismikkselskapet PGS har inngått en millionavtale om matematikksatsing i Norge og Afrika.  

PGS SPONSER MATEMATIKKSATSING: Samarbeidsavtalen ble undertegnet av konsernsjef Jon Erik Reinhardsen i PGS og generalsekretær Øivind Andersen i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Petroleum Geo-Services (PGS) og Det Norske Videnskaps-Akademi har inngått en samarbeidsavtale om støtte til tiltak for å øke interessen for matematikk generelt, og for å styrke kompetansen i matematiske fag både i Norge og i utviklingsland.

I en pressemelding opplyser Vitenskapsakademiet at avtalen har en årlig ramme på 3 millioner kroner over en periode på fem år, med oppstart i 2012.

Nasjonale tiltak

Samarbeidsavtalen beskrives som todelt. Den nasjonale delen består av bidrag til Niels Henrik Abels matematikkonkurranse, til Abelstipend og til nettstedet matematikk.org.

Det Norske Videnskaps-Akademi har delt ut Abelprisen siden 2003, og tiltak rettet mot barn og unge er nedfelt i statuttene for prisen.

De tre tiltakene som nå også får støtte fra PGS, har stått sentralt helt siden Abelprisen ble etablert, presiseres det i pressemeldingen.

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse er åpen for alle elever i videregående skole i Norge. Konkurransen går over flere runder, med nær 4000 deltakere i første runde. De 20 beste går til finalen som avvikles på NTNU. De beste herfra får delta i Den internasjonale matematikkolympiaden (IMO).

Abelstipendiet går til studenter som er opptatt i masterprogram i matematiske fag ved norske læresteder. Formålet er å stimulere lovende studenter til videre studier og forskning i matematiske fag. Norsk matematisk forening står for tildelingen, etter avtale med styret i Abelfondet.

Matematikk.org er det nasjonale nettstedet for matematikk. Nettstedet er laget for elever i grunnskolen og videregående skole, lærere og foreldre. 

Matematikksenter i Afrika

Internasjonalt er intensjonen med avtalen mellom PGS og Vitenskapsakademiet å støtte utvikling av og undervisning i matematikk i utviklingsland.

Det foreligger konkrete planer om å støtte etableringen av et regionalt «Center of Excellence in Mathematics» i Afrika.

Vil styrke matematikkompetansen

PGS hjelper oljeselskaper med å finne olje- og gassreserver offshore over hele verden.

– For PGS er det viktig å stimulere interessen for matematikk, og å styrke kompetansen i matematiske fag både i Norge og i utviklingsland. Som en av de ledende aktørene innen seismikk og geofysikk, ser vi hver eneste dag at kompetente medarbeidere er det som er avgjørende for vår suksess. Vi ønsker å være en samarbeidspartner for det viktige arbeidet som Det Norske Videnskaps-Akademi og Niels Henrik Abels minnefond gjør i denne forbindelse, og bidra både med økonomisk støtte og vår kompetanse, sier konsernsjef Jon Erik Reinhardsen i pressemeldingen.

Stimuler matematikkinteresse

– Vi er glade for at PGS ønsker å støtte aktivitet som stimulerer til økt matematikkinteresse blant unge i Norge. Dette er i tråd med intensjonene bak etableringen av Abelprisen. Støtten fra PGS gir oss en fantastisk anledning til å øke vår støtte overfor unge, kommenterer Helge Holden, professor i matematikk og styreleder i Abelfondet.

Emneord: Abelprisen
Publisert 28. nov. 2011 11:19 - Sist endret 28. nov. 2011 12:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere