– Regjeringen må styrke Forskningsfondet

– Regjeringen må øke avsetningen til Forskningsfondet. Det er den felles bønnen fra lederen for Forskerforbundet, Bjarne Hodne og lederen for Unio, Anders Folkestad. I morgen starter regjeringen sin budsjettkonferanse.

BØNN: Forskerforbundets leder, Bjarne Hodne og Unio-leder Anders Folkestad kommer med en felles bønn til statsråd Tora Aasland og regjeringen om å øke avsetningen til Forskningsfondet.

Foto: Martin Toft

En viktig sak som vil avgjøre den fremtidige forskningsinnsatsen, vil være hvordan regjeringen kommer til å håndtere avkastningen fra Fondet for forskning og nyskaping.

– I de siste årene har avsetningen til fondet vært langt mindre enn det vi ønsket. Vi ber om at Regjeringen foretar de nødvendige grep for å sikre den fremtidige forskningsinnsatsen. Dette kan best gjøres ved å øke avsetningen til Forskningsfondet, sier lederen for Forskerforbundet, Bjarne Hodne og lederen for Unio, Anders Folkestad i en pressemelding.

 Skal refinansiere 14 milliarder

Kapitalinnskuddene i fondet refinansieres hvert tiende år med renten tilsvarende renten for tiårs statsobligasjoner. Neste år skal det største innskuddet noensinne, på 14 milliarder kroner fra 2002, refinansieres med betydelig lavere rente.

– Norsk forskningsinnsats er altfor konjunkturavhengig, og det er svært uheldig for utviklingen av fremtidens kunnskapsnæringer, mener de to fagforeningslederne.

 – Dramatiske konsekvenser

Hvis regjeringen på sin budsjettkonferanse ikke griper inn og styrker fondskapitalen, vil norsk forskning stå overfor et kutt på over 200 millioner kroner i avkastning fra Fondet i 2012, og 400 millioner kroner i 2013. Det viser tall fra konjunkturrapporten til Norsk Industri.

– En slik reduksjon på flere hundre millioner allerede i neste års budsjett vil få dramatiske konsekvenser for norsk forskning, utdanning og næringsliv, sier Hodne og Folkestad.

 Frykter kutt i regionale forskningsfond

De regionale forskningsfondene står også i fare for fremtidige kutt. I dag finnes det slike fond i sju regioner: Nord-Norge, Midt-Norge, Innlandet, Hovedstadsregionen, Oslofjordfondet, Agder og på Vestlandet.

– Vi frykter også for fremtiden til de regionale forskningsfondene. De bidrar til å styrke samspillet mellom næringsliv, høgskoler, universiteter og regionene. Vi ber derfor om at regjeringen sikrer forskningsfondene, slik at regionene og fylkene også i fremtiden kan møte FoU-behov initiert av private og offentlige virksomheter, sier Hodne og Folkestad.

 – Bør forsterke innsatsen i forskning

De peker på at med dagens fondspolitikk har regjeringen gjort store deler av norsk forskning konjunkturavhengig. Og de mener det er svært uheldig i en situasjon der verden kanskje går mot en ny finanskrise.

– Vi risikerer å komme i en situasjon der vi møter en ny finanskrise med store kutt i forskningen. I stedet bør vi møte en varslet nedgangstid med en forsterket innsats på forskning. På den måten kan vi styrke kunnskapsintensive bedrifter, etablere nye arbeidsplasser og sikre finansieringen av fremtidens velferdssamfunn, sier Bjarne Hodne og Anders Folkestad. 

 

 

Emneord: Økonomi, Forskningspolitikk
Publisert 24. aug. 2011 10:24 - Sist endret 24. aug. 2011 10:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere