Full støtte til avisredaktør

Øverste ledelse for internavisen ved Københavns Universitet konkluderte i går med at det ikke finnes grunnlag for mistillit mot avisens redaktør. Nå vurderer redaktør Richard Bisgaard å gå til personalsak mot innklageren.

BEHOLDER JOBBEN: I forkant av Bladudvalgets møte fryktet redaktør Richard Bisgaard i Universitetsavisen at utfallet kunne bli at flertallet stilte seg bak et mistillitsforslag som igjen kunne brukes som avskjedsgrunnlag. Men ledelsen for avisen ved Københavns Universitet hadde full tillit til redaktøren.  

Foto: Martin Toft

Redaktør Richard Bisgaard i internavisen Universitetsavisen ved Københavns Universitet måtte tåle sterk kritikk fra et medlem i avisens øverste ledelse da han satte i gang en spørreundersøkelse om de ansattes og studentenes tillit til rektor og universitetsstyret.

”Jeg finder Richard Bisgaards ledelsesstil ansvarsløs og skandaløs. Min tillid til at han formår at leve op til sit ansvar som redaktør for Universitetsavisen er nu endegyldigt væk.”, skrev professor i strafferett Jørn Vestergaard i en e-post til det såkalte Bladudvalget, der han selv er medlem. Bladudvalget er øverste ledelse for Universitetsavisen, og har makt til å fremme redaktørens avskjed overfor rektor.

– Alvorlige, metodiske feil

I går ettermiddag ble Vestergaards klage behandlet på et ekstraordinært møte i Bladudvalget. På forhånd fryktet Bisgaard at utfallet kunne bli at flertallet i utvalget stilte seg bak et mistillitsforslag som igjen kunne brukes som avskjedsgrunnlag.

Men Bladudvalgets medlemmer støttet ikke opp om Vestergaards redaktørkritikk, forteller utvalgsleder Bjørn Quistorff til Uniforum.

– Vi har ikke funnet noe grunnlag for mistillit mot redaktøren, sier han og utdyper:


PERSONALSAK?: – Vestergaard bør etter min mening få en påtale for uberettiget personforfølgelse av en underordnet medarbeider, sier redaktør Richard Bisgaard.

Foto: Ola Sæther

– Vi vurderte at temaet for undersøkelsen var relevant for avisen. Samtidig ville vi gjerne sett en mer analytisk tilnærming til problemstillingen, og noterte oss også alvorlige, metodiske feil ved undersøkelsen. De supplerende påstandene om en ansvarsløs og skandaløs lederstil vurderte vi imidlertid som udokumenterte.

– Stemmer det at Vestergaard selv ikke møtte opp til styrebehandlingen?

– Det stemmer. Men han skrev også i klagen sin at han ikke lenger ønsker å sitte i Bladudvalget, påpeker Quistorff.

– Uberettiget personforfølgelse

Universitetsavisens redaktør Richard Bisgaard hadde selv ikke rett til å være til stede da saken mot ham ble behandlet.

– Jeg fikk kun anledning til å framføre mitt forberedte innlegg. Deretter ble jeg bedt om å forlate lokalet, og resten av drøftingene om Vestergaards mistillitsforslag mot meg foregikk bak lukkede dører, forteller han.

Bisgaard er glad for at det øvrige Bladudvalget stiller seg bak ham som redaktør, og at de støtter opp om den uavhengige redaksjonelle linjen med rom for kritisk journalistikk om universitetets anliggender. Men å legge hele saken bak seg, er det slett ikke sikkert at han gjør. Nå vurderer han å melde inn saken som personalsak:

– Vestergaard bør etter min mening få en påtale for uberettiget personforfølgelse av en underordnet medarbeider. Han har oppført seg kritikkverdig som ledelsesrepresentant ved å sende ærekrenkende beskyldninger mot meg til alle universitetets dekaner og prodekaner. Å gjøre noe slikt, strider åpenlyst mot både skrevne og uskrevne regler for god personalpolitikk, slår Bisgaard fast.

Jørn Vestergaard ønsker ikke å kommentere saken overfor Uniforum.


Les også:

* Selvsensur ved danske universiteter
* Frykter for jobben etter rektorkritikk
 

Emneord: Universitetspolitikk, Etikk, Personalbehandling/politikk, Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 23. aug. 2011 13:19 - Sist endret 23. aug. 2011 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere