Et angrep på oss alle

Flere tusen studenter og ansatte deltok på markeringen etter tragedien 22. juli. På talelisten stod UiOs rektor og universitetsdirektør, lederen for Studentparlamentet og lederen for Blindern AUF.

ET ANSLAG MOT NORGE: Rektor Ole Petter Ottersen beskrev bombeangrepet og massakren 22. juli som et anslag mot Norge og verdiene samfunnet er tuftet på. Han trakk også fram universitetets rolle som formidler av felleskapets verdier.

Foto: Martin Toft

– Vi samles for å minnes og stå sammen, påpekte rektor Ole Petter Ottersen i åpningen av sin tale.

Blant dem som omkom på Utøya, trakk Ottersen spesielt fram UiO-studenten og lederen for AUF i Oslo, Håvard Vederhus, som ble gravlagt torsdag 4. august.

Styrket fellesskap

Ottersen beskriver Vederhus som et multitalent og som en ambisiøs leder som viste engasjement og omsorg for de svake og bidro til å bygge felleskap. I talen på Frederikkeplassen poengterte Ottersen at vi kan hedre Vederhus ved å vise at angrepet har bidratt til å styrke fellesskapet, ikke til å svekke det slik terroristen ønsket. 

UiOs rektor berømmet norske ledere og alle som har bidratt til å skape ro og trygghet i samfunnet etter tragedien.

UiOs rolle

Han fortalte at det i disse dager pågår en diskusjon ved UiO om hvordan institusjonen best kan skape et utdanningssystem som formidler og støtter opp under de verdier som samfunnet er tuftet på.

– Det er viktig å engasjere seg og formidle at verden bringes framover gjennom kunnskap og gjennom brytninger mellom meninger og kulturer, erklærte han.

Starter i barnehagen

Også lederen for Studentparlamentet, Stian Skaalbones påpekte at verdiene og normer som samfunnet er tuftet på, må læres og forstås, og at dette er noe som starter allerede i barnehagen.  

– Vi kan ikke ta for gitt at alle har disse verdiene, påpekte Skaalbones og røpte at han selv har hatt en tendens til å trekke seg unna de rasistiske og intolerante utspillene som florerer på nettet.

– Men kanskje er ikke det så lurt, la han til, og poengterte at rasistiske holdninger må bekjempes med argumenter og sunt norsk bondevett.

Minst mulig forandring

– Vi vil snakke om Norge før og etter den 22. juli, erklærte leder for Blindern AUF, Emil Stoltenberg. Han understreket at vi må være bevisste på hva slags forandring vi ønsker. Kanskje er det beste minst mulig forandring, og ikke tiltak som større tilstedeværelse av væpnet politi og mer overvåking.

I likhet med rektor og lederen for Studentparlamentet karakteriserte Stoltenberg angrepet på Regjeringskvartalet og på de unge på Utøya som et angrep på hele det norske samfunnet og dets verdier.

Også Stoltenberg understreket betydningen av fri meningsutveksling.

– Det farligste er meninger som ikke slipper til og som ikke blir motsagt, hevdet han.

Ondskapen har bleknet

Den siste på talerstolen var universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

– Vi er samlet i respekt for ofrene og alle berørte, for å vise omsorg for hverandre og for å styrke samholdet, påpekte universitetsdirektøren.

Hun oppfordret ansatte og studenter som har behov for hjelp og støtte til å ta kontakt med UiOs helsetjeneste.

Bjørneboe berømmet spesielt samholdet og omsorgen studentene viste hverandre etter tragedien. I Villa Eika på Blindern holdt studentparlamentet og velferdsutvalget åpent hus hver ettermiddag, og mange kom dit for å få omsorg og støtte. 

– Dette samholdet blant de unge må vi bygge videre på. Den grenseløse ondskapen har bleknet i møte med deres kjærlighet, erklærte hun.

 

 

FELLESKOR: Universitetenes sangkor åpnet markeringen med framføring av An Irish Blessing Markeringen ble avsluttet med allsang til Nordahl Griegs Til ungdommen og Ja vi elsker. (Foto: Martin Toft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Personalbehandling/politikk, Studentforhold Av Grethe Tidemann
Publisert 8. aug. 2011 16:22 - Sist endret 10. aug. 2011 12:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere