Ønsker Uniforum som vedtakssak i Universitetsstyret

Når Universitetsstyret møtes 21. juni, kommer Uniforum nok en gang opp som orienteringssak, og ikke som vedtakssak. – Det er rart, for det var det prinsipielle rundt nedleggelsen som ble meldt inn av Hanne Haavind og støttet av oss andre, sier styremedlem Kristian Mollestad.

IKKE SKJERMET: – Uniforum ble rammet av et drastisk kutt i 2008, det er det ingen tvil om. Så å si at enheten har vært skjermet for kutt fordi ingenting har vært kuttet etter 2009, blir juks med tall, sier Kristian Mollestad i Universitetsstyret.

Foto: Ola Sæther

På styremøtet 12. april ble Universitetsstyret orientert om Uniforums eget styres vedtak om å legge ned avisens papirutgave fra og med august 2011. Bakgrunnen for vedtaket var at avisen manglet økonomi, og dermed redaksjonelle ressurser, til å opprettholde både en papir- og en nettutgave.

Etter ønske fra Hanne Haavind, som representerer de faste, vitenskapelige ansatte i styret, kommer saken opp på ny når styret møtes 21. juni. Professoren var ikke tilfreds med verken universitetsdirektørens orientering eller med Uniforums styres utelukkende ressursbaserte forklaring på nedleggelsen av papirutgaven.

Forslaget om ny behandling fikk støtte av styremedlemmene Dag Hessen, Bård Frydenlund og Kristian Mollestad.

– Bør bli vedtakssak

Mollestad, som til daglig er hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet og representerer de teknisk-administrative ansatte i styret, er overrasket over at Uniforum også denne gangen er blitt orienteringssak, og ikke vedtakssak.

– Det er rart, for det var det prinsipielle rundt nedleggelsen som ble meldt inn av Hanne Haavind og støttet av oss andre. Alle virket den gang innforstått med at saken måtte opp som vedtakssak, og også universitetsdirektøren må ha forstått at det var det vi ønsket, sier han.

Det er bare ved å være en ordinær sak, at Universitetsstyret kan føre en reell diskusjon om situasjonen i Uniforum, og om hvorvidt papiravisen bør opprettholdes, mener Mollestad. På styremøtet neste tirsdag vil han derfor foreslå at orienteringssaken gjøres om til vedtakssak, og regner med at et flertall av de øvrige styremedlemmene vil støtte opp om dette.

 

UNIFORUM

*
Internavis for Universitetet i Oslo
* Grunnlagt i 1986 av tidligere informasjonssjef, Tove Nielsen
* Redigert etter redaktørplakaten siden 2005
* Utskilt fra Kommunikasjonsavdelingen som en egen enhet i april 2009 
* Utkommer på papir ca. hver 14. dag i studieåret
* Opplag: 13 850 eksemplarer
* Abonnenter: 2738 utenfor universitetet
* Publiserer nesten daglig artikler på nett
* Redaktør: Martin Toft (siden 1997)
* Redaksjonen for øvrig: 1 journalist i 60 % stilling, 1 journalist i 50 % stilling, 1 fotograf 50 %, 1 produksjonskonsulent 30 %.

 

– I så fall vil den enten diskuteres som en ordinær sak der og da, eller den vil bli utsatt til september, forklarer han.

– Juks med tall

Uniforum ble skilt ut fra Kommunikasjonsavdelingen i 2009, og er i dag organisert som en egen enhet underlagt Universitetsstyret. Mens Uniforums styre forklarte nedleggelsen av papirutgaven med manglende ressurser, vises det i sakspapirene til Universitetsstyret til at avisen etter utskillelsen i 2009 ikke har vært utsatt for kutt. Det i motsetning til alle andre enheter ved UiO, bortsett fra Apollon og Internrevisjonen.

At Uniforum like før utskillelsen ble fratatt en halv stilling, etter at den eneste journalisten i full stilling døde sommeren 2008, nevnes ikke. Mollestad synes derfor at framstillingen i sakspapirene blir feil.

– Uniforum ble rammet av et drastisk kutt i 2008, det er det ingen tvil om. Så å si at enheten har vært skjermet for kutt fordi ingenting har vært kuttet etter 2009, blir juks med tall, slår han fast. Samtidig avviser han at det ville vært lønnsomt for Uniforum å satse på annonseinntekter, slik universitetsdirektøren antyder i sin orientering.

– Ikke et strategisk valg

Ut ifra den kjennskapen han har til saken, mener Mollestad det er tydelig at verken Uniforum-redaksjonen eller Uniforums styre ønsker å legge ned papirutgaven, og at vedtaket om å legge ned papirutgaven ikke var et strategisk valg, men en nødvendighet.

I teorien vil det allerede på førstkommende møte være mulig å bevilge ekstra midler til Uniforum slik at dette unngås.

– Universitetsstyret er vanligvis ikke så detaljert når det kommer til budsjettspørsmål, men det går an å gjøre unntak. Det er ikke mer enn ca 350 000 kroner årlig som skal til for å bringe Uniforum tilbake til ressurssituasjonen i 2008. Det er definitivt et lavt beløp, og det må vi klare å finne på et så stort budsjett som det UiO disponerer, sier Mollestad.


Les sakspapirene til orienteringssaken "Uniforum" (pdf)

Emneord: Universitetspolitikk, Universitetshistorie, Personalbehandling/politikk, Arbeidsforhold, Uniforum nett no Av Helene Lindqvist
Publisert 15. juni 2011 13:41 - Sist endret 16. juni 2011 16:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere