Uniforums skjebne avgjøres i oktober

Uniforums styre må behandle nedleggelsen av papirutgaven på ny, ifølge et vedtak gjort av Universitetsstyret i går. Behandlingen skal ta utgangspunkt i leserundersøkelsen som gjennomføres i disse dager, og legges fram for Universitetsstyret i oktober. – Positivt, synes Uniforums styreleder Nils A. Butenschøn.

PÅ PAPIR TIL OKTOBER? Uniforums styreleder Nils A. Butenschøn tror det vil bli vanskelig å utgi avisen på papir fram til styrebehandlingen i oktober, slik det ble foreslått i Universitetsstyret i går. – Umiddelbart ser jeg ikke hvordan vi kan få det til med de ressursene vi har til rådighet, sier han.  

Foto: Ola Sæther

Etter å ha kommet opp som orienteringssak i to styremøter på rad, vedtok Universitetsstyret i går å gjøre Uniforums framtid til en vedtakssak på styremøtet 18. oktober.

I forkant av dette møtet bes Uniforums styre om å behandle sitt eget vedtak om nedleggelse av papirutgaven på nytt. Og på basis av leserundersøkelsen som gjennomføres i disse dager, bes styret utarbeide et beslutningsdokument med strategi og budsjett.

– Mer nyhetsorientert på nett

Om det i det hele tatt er et problem at papirutgaven av Uniforum legges ned, var det delte meninger om i Universitetsstyret.

Innledningsvis viste universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe blant annet til at både NTNU og UiB er fornøyde med sine rene nettaviser. Hun sa også at hun var innstilt på å bevilge de 200 000 kronene Uniforum har søkt om til oppgradering av nettutgaven. Det skjer i så fall i september.

De eksterne styremedlemmene Grete Berget og Karianne Bjellås Gilje mente begge at erfaringene til NTNU og UiB veide tungt. Berget formulerte seg slik:

– Jeg er glad for å høre at både NTNU og Universitetet i Bergen har gjort dette for flere år siden. Ved å være en ren nettavis blir avisen mer nyhetsorientert, og flere ressurser kan brukes på det journalistiske.

Hun erklærte også at hun støttet Uniforums styre, og ønsket ikke å overprøve dette.

– Papir kan styrke UiOs omdømme

Dag Olav Hessen og Bård Frydenlund, som representerer henholdsvis de faste og de midlertidige, vitenskapelige ansatte, var derimot tilhengere av papirutgaven.

– For noen år tilbake ville jeg vært tilhenger av en ren nettavis. Men i dag er mer og mer lagt til nett, og det er åpenbart at avisen blir mer tilgjengelig ved å utkomme på papir, sa Hessen.

UNIFORUM

*
Internavis for Universitetet i Oslo
* Grunnlagt i 1986 av tidligere informasjonssjef, Tove Nielsen
* Redigert etter redaktørplakaten siden 2005
* Utskilt fra Kommunikasjonsavdelingen som en egen enhet i april 2009 
* Utkommer på papir ca. hver 14. dag i studieåret
* Opplag: 13 850 eksemplarer
* Abonnenter: 2738 utenfor universitetet
* Publiserer nesten daglig artikler på nett
* Redaktør: Martin Toft (siden 1997)
* Redaksjonen for øvrig: 1 journalist i 60 % stilling, 1 journalist i 50 % stilling, 1 fotograf 50 %, 1 produksjonskonsulent 30 %.

 

Frydenlund poengterte at det å ha en kritisk og uavhengig papiravis er noe som kan bidra til å styrke UiOs omdømme.

Rektor Ole Petter Ottersen var noe mer tvetydig:

– Det er ingen tvil om at UiO trenger en dynamisk avis som Uniforum. Og kanskje er det viktig at den kommer som papiravis, sa han. Samtidig understreket rektoren at det også er viktig å respektere Uniforums styre.

Papiravis fram til oktober?

Uniforums styre vedtok i mars å legge ned papiravisen fra og med høsten 2011. Det vil si at utgaven som kom 16. juni, egentlig var den siste.

Professor Hanne Haavind mente imidlertid at redaksjonen bør fortsette å publisere på papir fram til styremøtet i oktober.

Ingen motsatte seg dette direkte, men Karianne Bjellås Gilje sa at dette ikke kunne være et krav.

– Det blir feil og veldig merkelig hvis vi sier at de skal vente med å legge ned papiravisen, sa den tidligere Prosa-redaktøren, og viste til at en redaksjon er avhengig av å ha klare rammer å forholde seg til.

Rektor Ottersen påpekte at styret ikke kunne pålegge Uniforum å gi ut papiravisen fram til oktober, og framholdt også at dette er noe avisen eventuelt må gjøre på egen risiko.

Positiv til styrevedtaket

Uniforums styreleder Nils A. Butenschøn er glad for at styremedlemmene ikke vil overprøve Uniforum-styret, men stiller seg noe uforstående til at det kan brukes som argument mot videreføring av papiravisen.

– Uniforums styre har hele tiden ønsket å opprettholde papirutgaven, understreker han. 

– Vedtaket vårt var et forsøk på å skape ansvarlige forhold i redaksjonen, etter at universitetsledelsen ikke støttet vårt ønske om å få tilbakeført den halve stillingen som forsvant i 2008.

– Hva synes du om vedtaket som ble gjort i går?

– Jeg ser det som positivt at Universitetsstyret ønsker å komme tilbake til saken i oktober, slik at vi da får mulighet til å legge fram et nytt budsjett og forklare hvordan vi ser at avisen best utvikles videre.

Styrelederen tror imidlertid ikke det lar seg gjøre å opprettholde papirutgaven fram til da:

– Umiddelbart ser jeg ikke hvordan vi kan få det til med de ressursene vi har til rådighet, sier Butenschøn, og viser til at utgiftene til trykkeri og distribusjon i tråd med styrevedtaket allerede er omdisponert til lønnsmidler. Hvordan arbeidet skal legges opp fram til oktober, vil han diskutere med redaksjonen i den nærmeste tiden.

Emneord: Personalbehandling/politikk, Universitetspolitikk, Arbeidsforhold, Uniforum nett no, Universitetshistorie Av Helene Lindqvist
Publisert 22. juni 2011 11:42 - Sist endret 22. juni 2011 16:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere