Fra outsourcing til insourcing

I dag er fast ansatte renholdere unntaket heller enn regelen ved UiO. Men nå er ting i ferd med å snu, og nye, faste renholdere skal ansettes for å vaske på Ifi. – Dersom Ifi blir vellykket, ser jeg ingen grunn til at vi ikke skal ansette enda flere renholdere selv, sier teknisk direktør Frode Meinich.  

SLIPPER Å FLYTTE: Renholder Kamaleswaran Velauthapillai er glad for at UiO har besluttet å ansette egne renholdere til å vaske i det nye Ifi-bygget. Dermed slipper han og kollegene i SV-bygningen også å flytte til Ifi, slik Teknisk avdelings opprinnelige plan var.

Foto: Ola Sæther

I dag dekker UiO tre firedeler av behovet for renholdere med eksterne byråer, og fordelingen har vært relativt konstant de siste ti årene. Men da rengjøringskabalen for Ifi 1 og 2 (Kristen Nygaards hus og Ole-Johan Dahls hus) skulle legges, valgte Teknisk avdeling å gå i en annen retning. I stedet for å benytte vikarbyråer, lyser UiO snart ut mellom fem og ti nye, faste renholdsstillinger, og øker dermed renholdsstaben med opptil 25 prosent.

– Dette er en seier for NTL, som har jobbet for insourcing av renhold i mange år, stråler leder for NTL-UiO Ellen Dalen.

– En lang vei foran oss

– Er holdningsendringen et utslag av NTLs arbeid?

– Vi mener det. Dette er en prosess som har pågått lenge, vi har hatt en langvarig diskusjon med Teknisk avdeling om problemstillingen, sier Dalen. Aller helst vil NTL-UiO at alle renholderne ved universitetet skal være fast ansatt.

– Vi vil ikke at UiO skal handle tjenester ute. Prinsippet til NTL er at staten skal utføre sine egne tjenester og at skattepengene ikke skal gå til private tjenester. Renholdsbransjen er dessuten kjent for å være skitten, og den eneste måten å gjøre de private tjenestene billigere på, er ved å gi de ansatte dårligere arbeids- og lønnsvilkår. Dersom UiO godtar det, vil de indirekte bidra til sosial dumping, forklarer NTL-lederen.

Selv om fagforeningen er glad for det som for dem er et skritt i riktig retning, understreker Dalen at det kun er snakk om et lite skritt.

– Renhold er bare en liten del av de tjenestene UiO kjøper utenfra. Vi har en lang vei foran oss, og vi slapper ikke av på grunn av dette, garanterer hun. Samtidig vil hun vise litt tålmodighet:

– Å avvikle kontrakter som går over flere år, tar selvsagt tid.

Ville ikke flytte

SV-bygningen Eilert Sundts hus er en av de få bygningene der renholderne er fast ansatt i dag. Opprinnelig var det meningen at de ansatte her skulle flyttes til Ifi1 og 2, og at renholdet på SV skulle ut på anbud.

Kamaleswaran Velauthapillai jobber som renholder her, og var en av dem som etter planen skulle bytte arbeidssted fra SV til Ifi. At det ikke ble slik, er både han og kollegene glade for.

– Vi hadde ikke lyst til å flytte herfra og til Ifi 1 og 2, så da vi fikk høre om planene, kontaktet vi NTL, der de fleste av oss er organisert, sier Velauthapillai.

SV-renholderen skryter av UiO som arbeidsplass, og kommer ikke på noe å klage på.

– Jeg trives i jobben, og det er godt miljø og samhold blant oss ansatte, forteller han. Likevel er han positiv til de nye taktene fra Teknisk avdeling:

– I dag er nesten 80 prosent av renholderne ansatt gjennom eksterne byråer. Det er veldig mye, konstaterer Velauthapillai .

Har halvert sykefraværet

Teknisk avdeling (TA) kjøper inn mange ulike tjenester, blant annet vakthold og håndverkere på byggeprosjekter. Renhold er likevel den eneste tjenesten som både utføres av UiO-ansatte og av innkjøpt arbeidskraft, forteller teknisk direktør Frode Meinich.

At UiO til nå har valgt å kjøpe mesteparten av renholdstjenestene eksternt, skyldes ifølge Meinich at universitetet tidligere ikke har vært fornøyd med hvordan renhold i egen regi har fungert. Og dermed har det vært mer lønnsomt å sette tjenesten ut på anbud.

– Er det press fra NTL som har fått dere til å gjøre noe annet denne gangen?

– Nei, det er det ikke. De har riktignok vært på oss om dette siden 2003, og satte også inn et ekstra støt nå i forbindelse med opprettelsen av det nye Ifi-bygget. Men det har ikke vært utslagsgivende for oss. Det som har vært avgjørende er tre ting: pris, at arbeidet som gjøres i dag holder høy kvalitet og at vi har fått ned sykefraværet.

Sykefraværet blant renholderne har vært til stort hodebry for Teknisk avdeling. Men de siste årene er dette fraværet blitt mer enn halvert, forteller Meinich.

– Hvordan har dere fått til det?

– Vi gjennomfører individuell tilrettelegging av arbeidsoppgavene dersom det er behov for det, kaller sykmeldte inn til samtaler, er nøye på at arealet hver ansatt må dekke, ikke er for høyt, og vi har satset på nye maskiner og metoder som gir færre belastninger, ramser direktøren opp.

– I tillegg har vi fokusert på ledelsesansvaret. For sykefravær er i stor grad et ledelsesansvar, slår Meinich fast.

– En prøveklut

Nå er TA-direktøren spent på om insourcingen blir vellykket, og kaller Ifi en ”prøveklut”.

– Det skal bli veldig spennende med en 25 prosent økning i antallet egne renholdere. Og dersom IFI blir vellykket, ser jeg ingen grunn til at vi ikke skal ansette enda flere renholdere selv. De siste årene har vi klart å bygge opp et akseptabelt arbeidsmiljø, kvaliteten på renholdet er blitt god, og metodene og produktene som benyttes er gode. Det er heller ikke slik at det er dyrere å gjøre dette selv enn å handle tjenesten utenfra, sier han.

Ellers håper han at samarbeidet med fagforeningene vil gå smidig for seg. Tidligere har det nemlig ikke alltid vært slik, forklarer Meinich:
– For eksempel resulterte det i en framside i Uniforum for noen år siden da vi skulle flytte noen renholdere fra et bygg til nabobygget. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må ha en viss fleksibilitet, og hvor renholderne vasker, faller innunder arbeidsgivers styringsrett.

Ellen Dalen er enig.

– Vi vil ikke love at vi skal ha noen annen policy enn den vi har hatt til nå. Men Meinich har rett i at det er arbeidsgiver som bestemmer om de ansatte skal endre litt på arbeidsoppgavene, eller flytte til et annet bygg. Det viktige for oss er at måten det gjøres på, er riktig, og tidligere har avveiningene ikke alltid vært gode nok. Vi er alltid åpne for fornuft, forsikrer NTL-lederen.
 

Emneord: Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø, Personalbehandling/politikk Av Helene Lindqvist
Publisert 15. juni 2011 13:19 - Sist endret 15. juni 2011 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere